Er is zoveel meer inspanning dan betaald werk

Er is zoveel meer inspanning dan betaald werk

Werk staat tegenwoordig gelijk aan betaalde arbeid, aan betaald werk. Als je ergens niet voor betaalt krijgt, zoals fulltime zorgen voor je kinderen, wordt het niet gezien als werk maar als niets doen. Vandaar ook dat bekende verwijt dat thuisblijfmoeders de hele dag 'thuiszitten'. Gek genoeg krijgen huismannen dit verwijt niet, maar dit terzijde. Ook...

De Kostwinner

De Kostwinner

Voortdurend wordt onderzocht hoe de Nederlandse vrouw zich voelt, en hoe ze gemotiveerd kan worden om een baan te zoeken. Hierbij is de rol van de Nederlandse man, de kostwinner, er vooral één van hinderpaal. Maar wat vindt de Nederlandse mán eigenlijk? Hoe ziet zíjn bestaan er uit? Henk Rijks boek, De Kostwinner, biedt een...

10 thuisblijfmoeder stereotypes + een geschikte reactie!

10 thuisblijfmoeder stereotypes + een geschikte reactie!

Als thuisblijfmoeder krijg je te maken met stereotypes en vooroordelen vanuit de maatschappij en je omgeving. Hieronder vind je 10 thuisblijfmoeder vooroordelen met daarbij een manier waarop je er mee om zou kunnen gaan. 1. Thuisblijfmoeders werken niet: "Wèrk je er ook bij????" Uit jullie reacties kwamen een aantal uitspraken naar voren die dit idee...

Joelia Navalnaya is thuisblijfmoeder

Joelia Navalnaya is thuisblijfmoeder

Na het tragische overlijden van haar man Aleksej Navalny op 47-jarige leeftijd, heeft zijn weduwe Joelia Navalnaya gezegd dat ze zijn werk gaat voortzetten. In een krantenartikel over haar las ik dat Joelia thuisblijfmoeder is. De vrouw van Aleksej Navalny, Joelia, is thuisblijfmoeder Joelia is econome en werkte tot de geboorte van hun eerste kind...

De thuismoeder heeft ook een volle agenda

De thuismoeder heeft ook een volle agenda

Lang voor de huidige tradwife hype, had je al de huisvrouw en thuismoeder. In 2008 verscheen onderstaand artikel in Trouw, waarvoor ik ook geïnterviewd werd. Hester Otter in Trouw 08 -03-2008 De Thuismoeder Droogt de carrière van een thuisblijfmoeder op samen met de vingerverfwerkjes van haar kinderen? Of doe je ook aan zelfontplooiing als je...