10 thuisblijfmoeder stereotypes + een geschikte reactie!

thuisblijfmoeder vooroordelen

Als thuisblijfmoeder krijg je te maken met stereotypes en vooroordelen vanuit de maatschappij en je omgeving.

Hieronder vind je 10 thuisblijfmoeder vooroordelen met daarbij een manier waarop je er mee om zou kunnen gaan.

1. Thuisblijfmoeders werken niet: "Wèrk je er ook bij????"

Uit jullie reacties kwamen een aantal uitspraken naar voren die dit idee illustreren. Iemand noemde de term 'geraniummoeder', een ander vertelde dat haar omgeving haar vroeg of ze nu de hele dag sherry ging drinken, en een ander tbm vertelt dat vrienden tegen haar zeiden dat ze de hele dag op de bank in de zon kan liggen. Hieruit komt een beeld voor van een luxeleventje, één lange vakantie.

Het werk dat thuisblijfmoeders doen is onzichtbaar. Je ziet het pas als het níét wordt gedaan. Een reden dat het onzichtbaar is, is omdat er geen waarde aan wordt gehecht. Tenzij het natuurlijk buiten de deur wordt gedaan, want dan is het plotseling wel werk met een bijbehorend salarisstrookje. Het werk van een tbm wordt niet erkend als werk waarvoor je vaardigheden en talenten nodig hebt, sterker nog, het wordt meer geïnterpreteerd als het weggooien ervan. Geen wonder eigenlijk dat mensen vragen wat je toch de hele dag doet!

Hoe kun je hiermee omgaan

Erken zelf je vaardigheden en werk! Sommige vrouwen noemen zichzelf gezinsmanager, anderen persoonlijke coach. Een standaard antwoord kan zijn:

'Ik zorg fulltime voor mijn kinderen en zorg voor het huishouden.'

Wat je antwoord ook is: erken je waarde en vaardigheden. Als je dat niet doet, blijft je werk onzichtbaar. Zeg niet als mensen vragen wat je de hele dag doet:

'Ach niks, een beetje met mijn kinderen spelen, en wat boodschappen.'

2. Het werk van een thuisblijfmoeder heeft geen waarde

Zo lang het werk thuis onzichtbaar blijft kan het moeilijk zijn een gevoel van prestatie te krijgen, vooral als je gewend was aan een salarisstrookje dat elke maand je waarde aan je vertelde. Tel daarbij op het gebrek aan waardering vanuit de maatschappij en je krijgt soms zelf zelfs het gevoel dat wat je doet niets voorstelt.

Hoe kun je hiermee omgaan?

Je kunt je werk in een theoretisch thuisblijfmoeder salaris uitdrukken: bereken hoeveel opvang voor je kinderen kost, een werkster, kant-en-klaar-maaltijden enz. In Amerika werd de waarde van het werk van een thuisblijfmoeder eens op 52.000 dollar gesteld, wat neer komt op zo'n 70.000 euro per jaar!!!

Wat is het jou waard?

Een andere manier om de waarde van je werk vast te stellen is in termen van 'kwaliteit van leven'. Wat is de prijs van jouw aanwezigheid voor je kind wanneer het huilt en jij kunt het troosten? Wat is het je waard dat als je kind ziek is jij er bent? Wat is de vermindering van stress en zorgen waard die de combinatie baan-kinderen vaak veroorzaakt?

Alleen jij weet de waarde hiervan voor jou en je gezin. Val niet in de valkuil te denken dat omdat de maatschappij er geen waarde aan hecht, het dus ook geen waarde heeft!

Zorg dat je andere manieren vindt om je waarde te bevestigen. Bijv. door het bijhouden van een dagboek voor bijzondere momenten, doelen stellen en afstrepen als ze behaald zijn. En zoek collega moeders! Zij zullen je werk wel waarderen.

3. Thuisblijfmoeders zijn saai, en hebben niks te vertellen

Vaak wordt gedacht dat als je de hele dag met kleine kinderen optrekt je interessegebied zich verkleint tot: kleine kinderen. Veel tbm's hebben het gevoel te moeten bewijzen dat ze intelligente personen zijn, en niet alleen maar over zindelijkheidstraining kunnen praten. Zoals een thuisblijfmoeder zei:

"Een baan hebben betekent dat je intelligent bent, als je geen baan hebt moet je dat eerst maar eens bewijzen."

De ironie is dat thuisblijfmoeders vaak een bredere horizon hebben dan de gemiddelde burger! Niet alleen lezen ze veel over hun grootste project: kinderen, maar thuisblijfmoeders zijn vaak ook goed op de hoogte van onderwijs, medische zaken en plaatselijke politiek. Daarnaast springen thuisblijfmoeders vaak bij op school en zijn ze actief in vrijwilligerswerk.

Als thuisblijfmoeder kun je je op allerlei gebieden ontplooien. Zelf ben ik sinds ik thuisblijfmoeder ben vrijwilligster bij de spelotheek geweest, cursusleidster Samen Bevallen, contactpersoon voor de kerk, en ben ik twee moedergroepen gestart. En natuurlijk heb ik deze website ontwikkeld. Tegenwoordig werk ik met veel plezier vanuit huis als fulltime blogger : )

Hoe kun je hiermee omgaan?

Net als bij punt 1 door je bewust te zijn van je eigen vaardigheden en kennis! Laat zien wat je hebt!

4. Thuisblijfmoeders zijn traditionele conservatieve vrouwen die niet in gelijkwaardigheid geloven

Thuisblijfmoeders zijn een hele diverse groep! Er zijn inderdaad traditionele conservatieve vrouwen zoals tradwives, maar ook feministes die thuisblijfmoeder zijn.

Hoe kun je hiermee omgaan?

Wees jezelf. Laat zien dat tbm zijn niet betekent dat je niet in emancipatie, feminisme en gelijkwaardigheid gelooft.

5. Thuisblijfmoeders verliezen hun ambities, doelen en prestatiedrang

Je vaardigheden erkennen die je gebruikt als tbm wil niet zeggen dat je de vaardigheden die je in je baan gebruikte hoeft te verliezen. Ook die maken deel uit van wie je bent.

Hoe kun je hiermee omgaan?

Als je daar behoefte aan hebt, zoek dan een gebied waarop je je oude vaardigheden in kunt zetten. Was je erg prestatiegericht, dan zou je bijvoorbeeld een teamsport kunnen gaan doen en daarbij deelnemen aan competities. Contact met andere moeders kan ook prettig zijn. Kijk hiervoor eens op vriendinnenonline.

6. Aangezien je thuisblijfmoeder bent moeten je huis en je kinderen er perfect uit zien

Helaas is dit een beeld dat we onszelf vaak opleggen. Omdat je fulltime thuis bent om voor je kinderen te zorgen, moet je ook steeds leuke dingen met je kinderen doen. Een tbm zei:

'Ik heb altijd het gevoel dat ik niet goed genoeg ben, en ik voel zo veel druk om perfect te zijn. Het voelt alsof mijn zelfbeeld helemaal is opgehangen aan mijn kinderen en huis. Als mijn huis niet keurig is, en mijn kinderen welgemanierd, dan doe ik het niet goed.'

Soms voelen thuisblijfmoeders zich schuldig omdat ze behoefte hebben aan tijd voor zichzelf. We zijn tenslotte tbm's en dat betekent toch 26 uur werken per dag, acht dagen per week.

Hoe kun je hiermee omgaan?

Weet wat je wilt dat je baan is: wat zijn je doelen? Ben je thuis voor je kinderen of voor het huishouden. Wat vind je belangrijk? Laat het beeld van de supermoeder los. Zelf heb ik inmiddels een weekschema ontwikkeld met bepaalde werkzaamheden op bepaalde dagen. Heb ik die gedaan dan ben ik ook echt klaar, en de rest van de tijd is voor de kinderen.
Geef jezelf toestemming om een slechte dag te hebben. Om moe, verveeld en gefrustreerd te zijn, net zoals in elke baan. Je hoeft niet perfect te zijn.

7. Tbm's zijn altijd thuis

'Het lijkt me vreselijk zo tussen vier muren de hele dag,' zei een vriendin tegen een thuisblijfmoeder. De term thuisblijfmoeder wordt soms te letterlijk genomen. Vandaar waarschijnlijk ook de term geraniummoeder.

Hoe kun je hiermee omgaan?

Het is beslist niet nodig de hele dag thuis te zijn als thuisblijfmoeder! Het thuisblijf aspect heeft betrekking op het niet buitenshuis werken, het is niet een verplichting bìnnen te zijn. Als tbm neem je ook deel aan het maatschappelijk leven buiten de deur: vrijwilligerswerk, contacten met collegamoeders, spelotheek, activiteiten op school, cursussen enz. Voel je niet schuldig als je een uithuizige tbm bent.

8. Thuisblijfmoeders zijn parasieten die teren op de zak van hun man en de maatschappij

Dit stereotype ben ik de laatste tijd verschillende keren tegengekomen in de media. Een bijzonder onaangenaam beeld vind ik.

Hoe kun je hiermee omgaan?

Het is toch te gek dat je een parasiet zou zijn als je zelf voor je kind wilt zorgen?! Er is niets belangrijker dan te zorgen dat je kind evenwichtig opgroeit. Je zorgt letterlijk voor de toekomst, en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de maatschappij.

En w.b. teren op de zak van je man: de partner spaart een flink bedrag uit aan kinderopvang en huishoudelijke hulp. Meer dan jij 'verteert'. Dit hele stereotype hangt sterk samen met het idee dat tbm's niet werken. Bovendien wordt de keuze voor thuisblijfmoederschap of huismanschap toch gezamenlijk gemaakt: door beide partners. Hier wordt aan voorbij gegaan en de vrouw wordt een parasiet en de man haar slachtoffer. Is dat wat het feminisme bereikt heeft? De vrouw is niet meer het slachtoffer van haar partner, maar andersom?

Als je je geraakt voelt door dit stereotype bedenk dan weer wat je 'baan' is, en wat je doelen zijn, en kom tot de conclusie dat je wel degelijk werkt!

9. Thuisblijfmoeders zijn dom

Ja hoor, daar is tie weer. Staatssecretaris Verstands zei ooit dat vrouwen die thuisblijven voor hun kinderen dom zijn. De reden dat ze dat zijn is volgens Verstand omdat ze niet economisch zelfstandig zijn. Uiteraard is het belang van economische zelfstandigheid onmiskenbaar, maar waarom moet dat betekenen dat je niet meer zelf je kinderen kunt opvoeden??

Hoe kun je hiermee omgaan?

Hoe kan het dom zijn je kinderen een goede veilige basis te bieden?

10. Thuisblijfmoeders bederven het voor andere vrouwen. Ze benadelen het feminisme

In de jaren 60 was het nog de norm dat vrouwen 'huisvrouw' werden. Door de tweede feministische golf hebben vrouwen nu gelijke kansen als mannen op de arbeidsmarkt. Door als vrouw niet gebruik te maken van de verworvenheden van de emancipatie zouden tbm's andere vrouwen benadelen. Maar het grote feministische hangijzer van nu is keuzevrijheid: dat een vrouw gewaardeerd wordt om haar werk, waar ze dat ook uitvoert, zo lang ze het in vrijheid heeft gekozen.

Hoe kun je hiermee omgaan?

Beschouw jezelf als een feministe! Feminisme staat voor keuzemogelijkheden voor vrouwen en gelijkwaardigheid. Het belangrijkste is dat je als vrouw zelf kunt kiezen. Dus als jij ervoor kiest zelf je kinderen op te voeden en te verzorgen dan zou het feminisme dat moeten ondersteunen.

Wat vind jij van de vooroordelen over thuisblijfmoeders in onze huidige maatschappij?


Ontdek meer van Het Moederfront

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *