Goede moeder verdient geld

door Marianne Janssen
Bron: Telegraaf

Hoogleraar Saskia Keuzenkamp zegt dat het helemaal niet goed is voor het kind als moeder fulltime moederen. ‘Een goede moeder verdient geld’ is haar mening.

Vraag een thuisblijfmoeder waarom zij geen betaalde baan heeft, en de woorden van moederliefde rollen haar uit de mond. Een thuisblijfmoeder blijft thuis omdat het zo goed voor haar kind is, omdat zij thuis veiligheid, gezelligheid, geborgenheid en wat dies meer aan haar nageslacht biedt. Vraag hoogleraar Saskia Keuzenkamp of dit klopt en zij ontkent het ten stelligste: "Het is helemáál niet beter voor kinderen als moeders fulltime moederen!"

Goede moeders verdienen geld

Professor Saskia Keuzenkamp hield afgelopen week haar oratie ter gelegenheid van de aanvaarding van de bijzondere leerstoel Emancipatie aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Met de stelling van haar oratie 'Goede moeders verdienen geld' is ze ongetwijfeld op veel tenen gaan staan. Want deze gepeperde mening staat haaks op de mening van de vele thuisblijfmoeders die het beste voor hun kind menen te doen. Daar staat tegenover dat Keuzenkamp alle buitenshuis werkende moeders die zo vaak de neiging hebben zich schuldig te voelen over het feit dat ze werken, een hart onder de riem steekt: zíj, de werkende moeders, doen het beste voor hun kind!

Armoede

In Nederland gaat het met 5% van de kinderen helemaal niet goed. Dat aantal mag gering lijken, maar het gaat om vele duizenden kinderen. Keuzenkamp: " Dat hangt niet samen met ouders die wel of niet werken, maar vooral met armoede, zo blijkt uit onderzoek uit 2005. Arbeidsdeelname van vrouwen, geld verdienen, is voor het voorkómen van armoede verreweg de belangrijkste factor, zo liet de Deense socioloog Esping-Andersen in 2006 zien. En als we dat gegeven loslaten op Nederlandse gezinnen dan komt er een vergelijkbaar resultaat uit. De jeugdgezondheidszorg signaleert veel minder psychosociale problemen bij kinderen van twee- of anderhalfverdieners dan bij kinderen uit gezinnen met één kostwinner. Het idee dat zelf zorgen altijd beter is dan naar de crèche brengen, klopt dus niet. Moeders die werken en geld verdienen en daarmee de armoede helpen verlichten, geven hun kind betere kansen op een goede toekomst."
Als het alleen om geld zou gaan, zouden moeders uit gezinnen met één hoog inkomen, geëxcuseerd zijn: voor het geld behoeven zij immers niet te werken.

Maar Saskia Keuzenkamp zet ook daar haar kanttekeningen bij. "Het is beter als beide partners het gezin financieel draaiend kunnen houden. Tenslotte is het aantal echtscheidingen hoog en het aantal alimentatiejaren beperkt. Die financiële zelfstandigheid onderstreept ook de gelijkwaardigheid van partners en dat komt de verhouding ten goede.

Onderzoek

Het Sociaal Cultureel Planbureau (Keuzenkamps werkgever naast de VU) heeft een onderzoek laten uitvoeren onder kinderen om hen te vragen hoe tevreden ze waren en hoe de relatie met hun ouders was. Keuzenkamp: "Er kwam geen verschil naar voren tussen kinderen uit kostwinnersgezinnen en kinderen uit tweeverdienersgezinnen. In de VS is daar meer onderzoek naar gedaan. Daar werken bijna alle moeders fulltime en zij voelen zich bijna allemaal schuldig tegenover hun kinderen, net als hier. De moeders denken dat hun kinderen het fijner zouden vinden als ze vaker thuis zouden zijn. Uit het onderzoek 'Ask the children' bleek iets heel anders: kinderen zijn juist trots op hun ouders en zij scheppen op over het werk wat zij doen. Kinderen vinden het alleen vervelend als hun ouders gestrest zijn."

Mocht, terug in eigen land, die stress ontstaan uit de combinatie werk, zorg, huishouden, dan lijkt de oplossing te liggen in het laten vieren van de teugel op de twee laatste terreinen.
Want goede moeders verdienen geld. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dus dat schuldgevoel is nergens meer voor nodig.

Wie is Saskia Keuzenkamp?

Prof. dr. Saskia Keuzenkamp (1959) is hoofd van de onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin van het Sociaal en Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar Emancipatie in internationaal vergelijkend perspectief aan de Vrije Universiteit. Zij studeerde sociale pedagogiek in Utrecht en is in 1995 in Tilburg gepromoveerd op een scenariostudie naar de gevolgen van emancipatiebeleid op de levensloop van vrouwen.


Ontdek meer van Het Moederfront

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *