Els van Steijn over partnerrelatie: ik sta volgens mij op plek 2

els van steijn

Els van Steijn is bekend om haar werk met familiesystemen.

Het gezin als een fontein

Zij vergelijkt gezinnen met een fontein: je opa en oma zitten in het bovenste bakje, daarna komen je ouders, daarna jij en eventuele broers en zussen en daarna jouw kinderen.

Als het moeilijk loopt in je leven, dan zou dit volgens Els kunnen komen door je plek in de fontein. Je zit dan bijvoorbeeld niet op je eigen plek, maar bent 'opgestegen' naar de plek van je ouders.

Als je niet op je eigen plek in de fontein zit, dan is alles moeizamer want dan 'stroomt' de fontein niet goed.

Op mijn blog Huisvlijt vind je een uitgebreide review van haar nieuwste boek De fontein maak wijze keuzes, met een uitleg van haar theorie.

In haar nieuwste boek De fontein maak wijze keuzes schrijft ze ook over partnerrelaties.

Dat trof mij omdat ik me afvroeg of dit van toepassing is op thuisblijfmoeder zijn of huisman!

Els van Steijn over partnerrelaties

Als partners sta je naast elkaar in de fontein in dezelfde bak, zegt Els. Als kind sta je onder je ouders, en vervolgens in de volgorde van geboorte met je zussen en/of broers.

Maar bij partners is dit anders.

Plek 1 en plek 2

Els onderscheidt 2 plekken in partnerrelaties:

Plek 1

De partner op deze plek beschermt het systeem, oftewel de relatie of het gezin naar buiten toe. Daarmee bepaalde de partner op plek 1 ook de randvoorwaarden voor plek 2! En bij randvoorwaarden kun je denken aan de plaats waar je woont.

Historisch gezien waren het meestal mannen die op plek 1 stonden.

Plek 2

De partner op plek 2 beschermt het systeem/gezin van binnen. Plek 2 doet de verzorging van het systeem naar binnen. Deze partner regelt alles aan verzorging en organisatie. Deze plek hebben vrouwen meestal.

Wederzijdse afhankelijkheid

Els van Steijn benadrukt: beide partners zijn even belangrijk, en staan in dienst van elkaar. Beide plekken hebben elkaar nodig.

Dat is interessant gezien de voortdurende roep om financiële onafhankelijkheid van vrouwen.

In de ogen van de overheid en traditionele feministen is het werk dat de partner op plek 2 doet van minder waarde. Tenzij het door een man wordt gedaan, dan is het ineens geëmancipeerd.

Twee partners op dezelfde plek geeft onrust

In dit verband is het ook interessant om te kijken naar wat er gebeurt als beide partners bijvoorbeeld op plek 1 willen staan.  Dat is overigens precies waar het overheidsbeleid naar streeft:

dat beide partners binnenshuis en buitenshuis evenveel doen, en dus allebei op zowel plek 1 als plek 2 gaan staan.

Een fifty-fifty verdeling van de zorgtaken. en de taak van geld verdienen buiten de deur. Hele boeken zijn erover geschreven waarom dit toch maar niet wil lukken.

Volgens Els van Steijn zorgen twee partners op dezelfde plek voor onrust. Het maakt daarbij niet uit of ze allebei op plek 1, of allebei op plek 2 staan.

Wel kun je van plek wisselen zegt ze. Dus misschien werkt het wel als je bijvoorbeeld de ene helft van de week op plek 1 staat, en je partner op plek 2. En dan de tweede helft van de week andersom?

Huismannen en thuisblijfmoeders staan op plek 2

Als je Els van Steijns theorie toepast op huismannen en thuisblijfmoeders dan staan zij dus op plek 2 in de relatie.

Zij zorgen immers voor het systeem van binnen.

Wat ik mooi vind aan Els van Steijns overwegingen, is dat ze benadrukt dat beide partners gelijkwaardig zijn.

Maar feit blijft natuurlijk wel dat partners op plek 2 in onze huidige maatschappij financieel kwetsbaarder zijn.

Dat komt omdat het werk dat zij binnenshuis doen niet wordt gewaardeerd.

Meer weten?

Je kunt De fontein maak wijze keuzes kopen op bol.com

Op welke plek sta jij in je relatie denk je? 1 of 2?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *