Wat is een goede moeder? En kun je als vrouw alles hebben? Ik denk het niet.

Wat is een goede moeder

Er wordt door traditionele feministes graag met een beschuldigende vinger gewezen naar de Nederlandse moederschapscultuur. Want die zou ervoor zorgen dat vrouwen hardnekkig blijven vasthouden aan hun parttime baan, zodat ze ook tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen. Of nog erger: ervoor kiezen om een periode fulltime voor hun kinderen te zorgen!

In haar boek Onbeperkt vruchtbaar wijdt Larissa Pans een hoofdstuk aan het onderwerp Goede moeder, en de 'dwingende Nederlandse moederschapscultuur'.

Is 'laat moederschap' een feministische kroonjuweel?

'De strijd van feministen draaide er altijd om dat vrouwen moesten worden gezien als gelijkwaardig aan mannen en niet als verlengstuk van hen of enkel als moeders.'

Zo begint het hoofdstuk Goede moeder. In die zin is 'laat moederschap' inderdaad een soort feministisch kroonjuweel schrijft Larissa. Want net als de pil en abortus geeft laat moederschap vrouwen de vrijheid om zelf te bepalen wanneer ze zwanger worden.

Maar nu doet zich een nieuw probleem voor: zogenoemde omamoeders roepen controverse op. Terwijl oudere vaders veel minder gevoelig liggen.

De ideeën over de vrouw als moeder zijn weinig veranderd

Als verklaring haalt Larissa de moederschapscultuur uit de kast. Want onder de afkeuring voor laat moederschap gaat volgens haar het idee schuil dat het de moeder is die hoofdverantwoordelijke is voor de opvoeding en verzorging. De kerngedachte in Nederland is toch nog steeds dat vrouwen het meest geschikt zijn om kinderen op te voeden.

'De vrouw die moeder wordt, wordt door de maatschappij, door haar omgeving, veelal gezien als primair moeder en secundair werkende vrouw.' 

Daarnaast zijn veel vrouwen erg perfectionistisch als het gaat om hun rol als moeder. Het vaderschap heeft minder dwingende normen en waarden over hoe je het goed doet.

Een goede moeder volgens Nederlandse normen

Larissa noemt de volgende normen als het gaat om een goede moeder zijn in Nederland:

 • Ze werkt maximaal 2 à 3 dagen per week.
 • Ze stuurt haar kind niet meer dan 3 dagen per week naar de kinderopvang.
 • Ze brengt haar kind naar sportclubjes.
 • Ze doet zoveel mogelijk zorgtaken zelf.
 • Ze overlegt veel met haar kind.
 • Ze cijfert zichzelf weg.
 • Ze doet alles wat in haar vermogen ligt om haar kind gelukkig te maken.
 • Ze zet haar carrière op een laag pitje als ze denkt dat in het belang van haar kind is.
 • Ze helpt op school als voorlees-, luizen- en klassenmoeder.

Vrouwen die wél passen in het feministisch ideaal

Vrouwen die passen in het huidige feministische ideaal leven als volgt:

 • Ze werken minimaal 4 à 5 dagen per week.
 • Ze runnen het gezin als een tweemansonderneming met hun partner.
 • Ze verdienen een goed salaris.
 • Ze doen aan zelfontplooiing.
 • Ze besteden huishoudelijke taken uit.
 • Ze besteden zorgtaken uit.

Als schaduwzijde noemt Larissa 'kinderen die noodgedwongen net zo'n hectisch leven leiden als een ouders.'

Maternity wall: de moeder variant van het glazen plafond

Wat betreft de mentaliteit omtrent het moederschap is 'de grote sprong voorwaarts' uitgebleven constateert Larissa.

'De normen en waarden die (veel) vrouwen hebben over hoe het moederschap moet worden ingevuld, conflicteren met die van professional op de arbeidsmarkt.' 

Ideeën over moeders op de werkvloer

Er heersen allerlei ideeën over moeders op de werkvloer en over hoe ze zich gedragen en functioneren, schrijft Larissa.

 • Ze zal wel minder willen werken.
 • Als het kind ziek is zal ze thuisblijven.
 • Ze zal nooit meer overwerken.
 • Ze zal minder flexibel kunnen inspringen omdat ze om 5 uur vertrekt richting crèche.

Ouderschap hakt er voor vrouwen veel meer in

Kinderen krijgen heeft voor vrouwen meer, en diepere gevolgen op maatschappelijk, relationeel, fysiek en mentaal gebied van voor mannen. En dat weten vrouwen.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Nederlandse vrouwen relatief laat kinderen krijgen. Want ze hebben 'de wedloop van werken, zorgen, sociaal leven, huishouden en relatie' gezien bij andere vrouwen.

Larissa Pans schrijft zelfs:

'Het moederschap kan onherstelbare schade toebrengen aan je carrière. Inhaleer het met mate.' 

Praktische informatie over Onbeperkt vruchtbaar

Onbeperkt vruchtbaar is voor 19,99 te koop bij bol.com.

Samenvattend

In haar boek Onbeperkt vruchtbaar gaat Larissa Pans op zoek naar de uiterste houdbaarheidsdatum van het moederschap. Volgens Larissa Pans spelen onze ideeën over hoe je een goede moeder een rol bij de beslissing om moederschap uit te stellen. De lat ligt als het ware te hoog.

Je kunt niet alles hebben.

Maar zelf denk ik dat het soms ook een simpelweg een kwestie is van niet alles kunnen hebben. Je kunt niet altijd en-en hebben. Soms is het wel degelijk of-of.

Zelf koos ik daarom bewust voor een periode van fulltime moederen. Maakt mij dat een een slachtoffer van de Nederlandsche moederschapsideologie? Misschien wel.

Maar dat ben ik toch altijd nog liever dan een slachtoffer van de zogenaamd feministische arbeidsparticipatie ideologie!

Blijf op de hoogte en neem een gratis emailabonnement!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner


Ontdek meer van Het Moederfront

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *