Utopia en de Piramide van Maslow

Utopia is John de Mols meest recente succesnummer.

Zet een groep vreemden bij elkaar op een stuk land ergens in de middle of nowhere, en laat ze met elkaar de ideale samenleving maken. Je kunt het zien als een ordinaire realitysoap, maar wij vinden het ook een interessant psychologisch experiment!

Vroeger was het beter!

De bewoners verblijven inmiddels 5 maanden in Utopia. En er doet zich een fascinerend verschijnsel voor: ze verlangen terug naar 'die goede oude tijd' van het begin. Toen ze nog helemaal niets hadden en op de grond moesten slapen. Toen het leven nog eenvoudig was. Bovendien krijgen ze last van zingevingsproblemen. Ze voelen zich hangerig en landerig. Elke dag is hetzelfde. Worstelaar Emiel omschrijft zichzelf als een 'gekooide gorilla'.

De Piramide van Maslow

De Amerikaanse psycholoog Maslow zou niet verbaasd zijn over de verschijnselen van de Utopianen! Want ze passen precies bij zijn theorie over de hiërarchische ordening van behoeftes van de mens. Volgens deze theorie komen mensen pas toe aan de behoeftes hogerop in de piramide als de behoeftes daar ónder bevredigd zijn. Iemand met honger, zal bijvoorbeeld geen behoefte hebben aan zelfontplooiing.

Maslow vatte de menselijke behoeftes samen in de Piramide van Maslow.

Utopia en de Piramide van Maslow

Toen de bewoners op 1 januari begonnen aan hun verblijf in Utopia hadden ze niet veel meer dan een kist met spullen die ze van thuis mochten meenemen, en een dak boven hun hoofd. Geen verwarming, geen meubilair, geen eten, niets.

Kortom ze zaten in de onderste laag van de Piramide van Maslow: hun lichamelijke behoeftes moesten eerst bevredigd worden. Naarmate ze hun eigen omstandigheden in de loods verbeterden, stegen ze in de behoeftes piramide.

Utopia bewoners: in top Piramide van Maslow

Je zou kunnen stellen dat de meeste bewoners nu bij de drie hogere behoeftes zijn aangekomen. Ze beginnen zich af te vragen wat voor zin dingen hebben, en vragen zich af wat ze verder eens zullen gaan doen.

Zwerver Rienk

Zwerver Rienk heeft overigens een interessante oplossing voor de zingevingsproblematiek en de onrust die hij voelt nu alle basisbehoeftes bevredigd zijn: hij gaat buiten slapen. Hij levert het opgebouwde comfort in, en keert terug naar de basis.

Kortom hij kiest er voor af te dalen naar de onderste laag van de Piramide van Maslow.

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

  1. Dat laatste zou toch ook de bedoeling moeten zijn? Het zou een nieuwe start moeten zijn geweest, niet een minisamenleving zonder echte luxe. Er is bijv. geld, waarom geen ruilhandel? Ze kunnen voor geleverde prestaties zelfs luxe kopen, sigaretten e.d.

    Nee, het is m.i. een mislukt project, zijn doel voorbij geschoten (al zou het werkelijke doel waarschijnlijk niet aantrekkelijk genoeg zijn geweest voor een programma)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *