Kabinet: Nederland moet tweeverdienersmaatschappij worden

Emanciperen met het mes op tafel

Vrouwen en mannen moeten een gelijkwaardige bijdrage leveren op de arbeidsmarkt. Dat staat in de hoofdlijnenbrief voor het emancipatiebeleid van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Kabinet wil tweeverdienerssamenleving

Vrouwen moeten massaal buitenshuis aan het werk, en moeten dat bovendien meer uren per week gaan doen. Het uiteindelijke doel van het kabinet is een tweeverdienerssamenleving, waarbij mannen en vrouwen een gelijke bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt.

Afschaffing Algemene Heffingskorting

Om vrouwen te 'stimuleren' wordt de algemene heffingskorting afgeschaft, ook voor gezinnen met kinderen jonger dan 5 jaar. Verder verlaagt het kabinet de leeftijdsgrens voor de groep voor wie, als overgangsrecht, de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting ongewijzigd blijft.

Daarnaast vervalt de inkomensondersteuning voor niet-werkende vrouwen, en worden alleenstaande moeders in de bijstand verplicht een opleiding te volgen of werk te zoeken.

Cultuurverandering

Naast deze 'stimuleringsmaatregelen' moeten we massaal anders gaan denken: een 'cultuurverandering' heet dat. In die cultuurverandering moeten vrouwen met ambitie vanzelfsprekend worden, waarbij ambitie gedefinieerd wordt als het beklimmen van de maatschappelijke ladder. Als je als vrouw zeer ambitieus bent om je kind zelf op te voeden, telt dat uiteraard niet.

Sluitend dagarrangement voor je kind

Het kabinet ondersteunt de combinatie van arbeid en zorg door de mogelijkheden van flexibel werk, en de stimulering van brede scholen die een sluitend dagarrangement bieden. 'Hiermee is er een kwalitatief goed aanbod voor kinderen op de basisschool beschikbaar dat tegelijk de ouders helpt arbeid en zorg te combineren.'

Nederlandse Vrouwen Raad

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is het met de minister eens dat er een cultuurverandering nodig is. Ook erkennen zij het belang van arbeidsparticipatie om economische zelfstandigheid en empowerment van vrouwen te realiseren.

De NVR waarschuwt wel voor een eenzijdige inzet op arbeidsparticipatie.

'Dat zal het proces eerder vertragen dan versnellen. Ook doet dit geen recht aan de door de minister genoemde keuzevrijheid als parameter voor emancipatie.

Actief burgerschap is meer dan arbeidsparticipatie alleen. Maatschappelijke inzet van burgers vormt een belangrijke basis voor sociale cohesie en voor een veilige leefomgeving, waarin burgers optimaal kunnen functioneren en jonge mensen zich tot verantwoordelijke burgers ontwikkelen.

De NVR gaat graag met de minister om de tafel over maatschappelijke participatie als basis voor het bevorderen van vrije keuze voor vrouwen om met een gerust hart een grotere arbeidsinzet te plegen. '

Het Moederfront vindt het loffelijk dat het kabinet de combinatie betaald werk en zorg faciliteert, maar huivert voor de vuisten van staal die de fluwelen handschoen nauwelijks bedekt.

De hoofdlijnenbrief voor het emancipatiebeleid

Vergelijkbare berichten

11 reacties

 1. Zal iedereen zich laten brainwashen door dit kabinet of zullen we toch moedig genoeg blijken om onze eigen keuzes te blijven maken?

 2. Het is best een behoorlijk eng stuk dat het kabinet produceert. Terwijl het zo mooi begint met:

  "1. Het kabinet bevordert de emancipatie
  Kiezen in vrijheid en veiligheid
  Emancipatie biedt mensen de kans het beste uit hun leven te halen en in vrijheid en veiligheid keuzes te maken."

  Nou, daar zal iedereen het mee eens zijn.
  Vervolgens constateert het stuk:
  "In de afgelopen decennia heeft in de arbeidsdeelname van vrouwen de vanzelfsprekendheid van niet-werken plaats gemaakt voor de vanzelfsprekendheid van werken. Dat is een positieve ontwikkeling, die nog steeds doorzet."

  Je zou dit een cultuuromslag kunnen noemen al zal er in een aantal gevallen ook sprake zijn van een economische noodzaak. Maar het kabinet gaat dit niet ver genoeg:

  De minister van SZW heeft ...als visie geformuleerd dat Nederland van een anderhalf- naar een
  tweeverdienersamenleving moet overstappen en een andere opvatting moet ontwikkelen over de betekenis van werk en inkomen voor vrouwen."
  De door de overheid hier aanbevolen opvatting dat werk alleen werk is als het betaald wordt.

  "Hiervoor is een cultuurverandering in het bedrijfsleven en bij vrouwen én mannen zelf nodig" zo wordt geconstateerd en vervolgens wordt gesteld:
  "Het kabinet wil het signaal afgeven dat de verzorging van jonge kinderen gecombineerd kan worden met betaalde arbeid en de ambitie om door te groeien.
  In het regeerakkoord is daarom aangekondigd dat de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting wordt afgeschaft, ook voor gezinnen met kinderen jonger dan 5 jaar. Ook verlaagt het kabinet de leeftijdsgrens voor de groep voor wie, als overgangsrecht, de overdraagbaarheid
  van de algemene heffingskorting ongewijzigd blijft."

  Wat hier gebeurt is dat wat aangekondigd wordt als 'het afgeven van een signaal' in wezen neerkomt op de invoering van een soort loondienstplicht die alleen maar afgekocht kan worden met extra belasting.
  Want wat hier volkomen ten onrechte wordt omschreven als 'afschaffing van de overdraagbaarheid' van de algemene heffingskorting is in werkelijkheid de halvering van die heffingskorting (de oorspronkelijke belastingvrije voet).
  De overheid geeft hier een pooie ethische draai aan door te stellen:
  "Met deze maatregelen wordt financiële afhankelijkheid van een partner niet langer ondersteund."
  Met andere woorden de overheid gaat regelen hoe de taakverdeling en de vertrouwensrelatie tussen partner er uit moet zien.
  Is een volgende stap dat het huwelijk in gemeenschap van goederen verboden wordt?
  Zit er eigenlijk nog wel eens iemand van het CDA in de Trêveszaal? Vroeger hoorde je die mensen nog wel eens over het gezin als hoeksteen van de samenleving.
  Als mevrouw Peetoom aan het herbronnen gaat moet ze daar nog wel sporen van terug vinden denk ik.

 3. Het is best een behoorlijk eng stuk dat het kabinet produceert. Terwijl het zo mooi begint met:

  "1. Het kabinet bevordert de emancipatie
  Kiezen in vrijheid en veiligheid
  Emancipatie biedt mensen de kans het beste uit hun leven te halen en in vrijheid en veiligheid keuzes te maken."

  Nou, daar zal iedereen het mee eens zijn.
  Vervolgens constateert het stuk:
  "In de afgelopen decennia heeft in de arbeidsdeelname van vrouwen de vanzelfsprekendheid van niet-werken plaats gemaakt voor de vanzelfsprekendheid van werken. Dat is een positieve ontwikkeling, die nog steeds doorzet."

  Je zou dit een cultuuromslag kunnen noemen al zal er in een aantal gevallen ook sprake zijn van een economische noodzaak. Maar het kabinet gaat dit niet ver genoeg:

  De minister van SZW heeft ...als visie geformuleerd dat Nederland van een anderhalf- naar een
  tweeverdienersamenleving moet overstappen en een andere opvatting moet ontwikkelen over de betekenis van werk en inkomen voor vrouwen."
  De door de overheid hier aanbevolen opvatting dat werk alleen werk is als het betaald wordt.

  "Hiervoor is een cultuurverandering in het bedrijfsleven en bij vrouwen én mannen zelf nodig" zo wordt geconstateerd en vervolgens wordt gesteld:
  "Het kabinet wil het signaal afgeven dat de verzorging van jonge kinderen gecombineerd kan worden met betaalde arbeid en de ambitie om door te groeien.
  In het regeerakkoord is daarom aangekondigd dat de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting wordt afgeschaft, ook voor gezinnen met kinderen jonger dan 5 jaar. Ook verlaagt het kabinet de leeftijdsgrens voor de groep voor wie, als overgangsrecht, de overdraagbaarheid
  van de algemene heffingskorting ongewijzigd blijft."

  Wat hier gebeurt is dat wat aangekondigd wordt als 'het afgeven van een signaal' in wezen neerkomt op de invoering van een soort loondienstplicht die alleen maar afgekocht kan worden met extra belasting.
  Want wat hier volkomen ten onrechte wordt omschreven als 'afschaffing van de overdraagbaarheid' van de algemene heffingskorting is in werkelijkheid de halvering van die heffingskorting (de oorspronkelijke belastingvrije voet).
  De overheid geeft hier een pooie ethische draai aan door te stellen:
  "Met deze maatregelen wordt financiële afhankelijkheid van een partner niet langer ondersteund."
  Met andere woorden de overheid gaat regelen hoe de taakverdeling en de vertrouwensrelatie tussen partner er uit moet zien.
  Is een volgende stap dat het huwelijk in gemeenschap van goederen verboden wordt?
  Zit er eigenlijk nog wel eens iemand van het CDA in de Trêveszaal? Vroeger hoorde je die mensen nog wel eens over het gezin als hoeksteen van de samenleving.
  Als mevrouw Peetoom aan het herbronnen gaat moet ze daar nog wel sporen van terug vinden denk ik.

 4. Nederland op zijn smalst. Zelfs achter je eigen voordeur ben je niet meer veilig voor staatsinmenging. De staat bepaalt dat heel je leven, je ziel en je zaligheid dienen te worden opgeofferd in het belang van de economie.

 5. Nederland op zijn smalst. Zelfs achter je eigen voordeur ben je niet meer veilig voor staatsinmenging. De staat bepaalt dat heel je leven, je ziel en je zaligheid dienen te worden opgeofferd in het belang van de economie.

 6. Het kabinet wil:
  * Dat kinderen beter worden opgevoed
  * Dat mensen (ouderen/zieken) langer thuis verzorgd worden
  * Dat meer mensen vrijwilligerswerk gaan doen

  Wie moet dat dan gaan doen als iedereen full-time moet werken?

  Ik vind het kabinetsbeleid erg eenzijdig en kortzichtig .

  Maar aan de andere kant vind ik er ergens wel wat voor te zeggen dat die heffingskorting wordt afgeschaft: anderen hoeven toch niet te betalen voor MIJN keuze om thuis te werken? Of zeg ik nou iets heel doms? (zoveel weet ik nou ook weer niet van die belastingregeltjes).

 7. In feite is de heffingskorting een teruggave aan teveel betaalde belasting. Je kunt van mening verschillen over de manier waarop het wordt verrekend middels de veelal versmade aanrechtsubsidie. Als je dit geheel weghaalt en niet op een andere wijze teruggeeft pak je de burger echter iets af. De enige manier om nog belastingvoordeel terug te krijgen is te gaan werken. Als minst verdienende partner betaal je dan relatief weinig belasting over je inkomsten.

 8. Huh? Teruggave van teveel betaalde belasting? Dat denk ik niet. Een partner die niet werkt betaalt geen inkomstenbelasting, en kan dus ook nooit teveel hebben betaald.

 9. Huh? Teruggave van teveel betaalde belasting? Dat denk ik niet. Een partner die niet werkt betaalt geen inkomstenbelasting, en kan dus ook nooit teveel hebben betaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *