Baanbrekend onderzoek: het kan vriezen, het kan dooien

Onderzoekers onderzoeken heel wat af. Vooral het onderwerp 'moederlijke arbeidsparticipatie' en de invloed daarvan op de ontwikkeling van kinderen wordt vaak onderzocht. De ene week leidt dat tot juichende koppen als 'Kinderen van werkende moeders gelukkiger!' een andere week tot koppen als 'Moeders moeten het eerste jaar thuisblijven.'

Onderzoekers Rachel Lucas-Thompson, Wendy Goldberg en JoAnn Prause deden een poging een lijn te ontdekken in al die verschillende onderzoeken, en analyseerden er 69. Bij hun meta-analyse keken ze naar het verband tussen moederlijke arbeidsparticipatie, de prestaties van kinderen en gedragsproblemen.

Weinig verband tussen arbeidsparticipatie en ontwikkeling kind

Ze concluderen dat er weinig verband is tussen moederlijke arbeidsparticipatie, de prestaties van een kind, en gedragsproblemen. Voor zover die verbanden er al zijn, zijn ze klein en kunnen zowel positief als negatief uitpakken. Bovendien worden mogelijke verbanden beïnvloed door allerlei omgevingsfactoren.

Timing speelt wel rol

Wel speelt de timing van vrouwen een rol: kinderen van moeders die (bijna) fulltime werkten presteerden minder goed. Maar als je kind eenmaal twee is, kunnen moeders volgens de onderzoekers huis en haard fluitend verlaten!

Ook wat het gedrag van kinderen blijkt timing belangrijk: een moeder die het eerste levensjaar fulltime buitenshuis werkte, werd geassocieerd met kinderen met meer probleemgedrag.

Omgeving speelt ook rol

Naast timing spelen omgevingsinvloeden een belangrijke rol. Zo lijden kinderen uit midden- en hogere klasses en tweeoudergezinnen meer onder een moeder met baan, dan kinderen uit de arbeidersklasse of eenoudergezinnen! Hun scores op formele testen namen significant af.

'Verloren hulpbronnen hypothese'

Voor kinderen uit midden- en hogere klasse wegen de voordelen van een moeder met een baan blijkbaar niet op tegen mogelijke negatieve kanten, zoals minder moederlijke aandacht en opvang van slechte kwaliteit. Dit wordt verklaard met de zgn. 'lost resources hypothesis'. Het kind verliest iets door de afwezigheid van de moeder.

'Compensatie hypothese'

Voor kinderen uit de arbeidersklasse of eenoudergezinnen, wegen de voordelen wél op tegen de nadelen. Dit wordt verklaard met de 'compensatie hypothese' die stelt dat professionele zorg de thuissituatie compenseert.

Duh conclusie

Om de effecten van moederlijke arbeidspartipatie en de ontwikkeling van kinderen te begrijpen moet je naar het héle plaatje kijken. En wat deze onderzoekers betreft kan het dan zowel vriezen als dooien.

Het Onderzoek

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *