Arbeidsparticipatie vrouwen stabiel ondanks bezuinigingen

Als moeder moet je vaak in herhaling vallen om gehoord te worden. En als het om de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang op de vrouwelijke arbeidsparticipatie gaat, blijkbaar ook.

Want ook al wordt tot vervelens toe door onderzoek aangetoond dat vrouwen níét minder buitenshuis gaan werken, toch blijven de onheilsprofeten schreeuwen dat dit wél het geval is.

Dus daar gaan we nog maar weer eens een keer:

Arbeidsparticipatie vrouwen stabiel ondanks bezuinigingen

Het laatste nieuws op dit gebied komt van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het gemiddeld aantal buitenshuis gewerkte uren van moeders met jonge kinderen zelfs is gestegen, en dat het gemiddeld aantal gewerkte uren van vrouwen tussen de 15-64 jaar constant is.

Wel afname gebruik formele kinderopvang

Wel is het aantal kinderen dat in 2012 gebruik maakt van kinderopvang met 4%gedaald. Ouders hebben vorig jaar 6% minder opvang afgenomen. Desondanks zijn er crèches bijgekomen, en zijn er nog evenveel BSO's als voorheen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *