Arbeidparticipatie: 2 visies op uitbesteden zorgtaken

In het zomernummer van het CBS Relatiemagazine pleitte Annemarie van Gaal ervoor zorgtaken uit te besteden, om vrouwelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.

Zorgtaken uitbesteden: het ontstaan van twee klassen

In De Groene Amsterdammer (nr.31) staat in dit verband een interessant artikel van Sanne Bloemink. Bloemink woonde zeven jaar lang in New York. Een plek waar zorgtaken inderdaad worden uitbesteed. Bloemink constateert pijnlijk getroffen dat er twee klassen waren ontstaan:

  • De verzorgde klasse: blank, meestal joods en dun
  • De verzorgende klasse: veel onopgeleide gekleurde vrouwen die ramen lapten, poepluiers verschoonden en rolstoelen met bejaarden naar het park reden.

'Het onderscheid was zo scherp dat het pijn deed aan je ogen. Het was de apartheid van de zorg in your face,' schrijft Bloemink.

Verderop in het artikel constateert ze:

'In de Upper West Side werd zorg als een hete aardappel doorgegeven aan de zwakste schakel in het geheel, de onopgeleide, gekleurde zorgwerkers. Zolang zorg wordt gezien als die onaantrekkelijke 'hete aardappel' zal ze in een vrije markt vanzelf toestromen naar het laagste putje.'

Een ander perspectief: zorgtaken uitbesteden creëert welvaart en kansen

Maar terwijl Bloemink zich ongemakkelijk voelt, bejubelt Heleen Mees de uitbesteding van zorgtaken aan laag- of niet geschoolden. Sterker nog: door zorgtaken níét uit te besteden stoot je lager opgeleiden het brood uit de mond, en beroof je ze van een kans op werk.

Heleen Mees:

'Het Amerikaanse arbeidsmarktmodel creëert wel veel meer maatschappelijke welvaart dan het Nederlandse. Hoogopgeleide vrouwen in de Verenigde Staten hoeven niet te kiezen tussen kinderen of carrière, maar kunnen, net als mannen, die twee met elkaar combineren. Het extra inkomen wordt besteed aan allerhande huishoudelijke en persoonlijke diensten. Op die manier beperken Amerikaanse vrouwen hun eigen werkdruk, terwijl ze tegelijkertijd nieuwe banen scheppen in de dienstensector. Het mes snijdt aan twee kanten.'

Twee heel verschillende perspectieven op één fenomeen!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *