Zijn kostwinnergezinnen de stiefkindjes van de overheid?

Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, hekelt het Nederlandse belastingstelsel dat volgens hem tot 'merkwaardige en onrechtvaardige' verschillen leidt tussen kostwinners en tweeverdieners.

Van der Staaij:

'Een kostwinner, met een partner die voor de kinderen zorgt, betaalt meer dan dubbel zoveel belasting als tweeverdieners die samen op hetzelfde inkomen uitkomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting.'

Daarnaast worden steeds meer bonussen ingevoerd voor tweeverdieners. Wie nu de fiscale behandeling van gezinnen met alleenverdieners ziet, zou bijna gaan denken dat het hier om een slechte samenlevingsvorm gaat, die ontmoedigd moet worden.'

Gezin is het sociaal kapitaal van de maatschappij

Van der Staaij wijst erop dat het gezin de basis is voor een stabiele en sterke samenleving: daar worden kinderen namelijk gevormd tot kritische en betrokken burgers.

'Sterke gezinnen zijn het sociaal kapitaal van de samenleving,' aldus van der Staaij. 'Die realiteit zou een serieuzer plaats moeten hebben in de afweging van kosten en baten door de overheid.'

Van der Staaij staat niet alleen

Prof. mr. Jos Jeurissen, en Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie, plaatsten al eerder kanttekeningen bij de afschaffing van de Algemene Heffingskorting.

Leo Stevens in het RD in 2006:

'Als je dit afschaft, dan kom je aan het hart van het Nederlandse belastingstelsel. Daarmee zeggen we dat gezinnen waar iemand thuis zit, meer belasting moeten betalen dan huishoudens met tweeverdieners. En daarmee wordt de rol van thuisblijvende partner onderschat. Die doet veel vrijwilligerswerk in de zorg en het verenigingsleven. Je moet er niet aan denken dat er geen mensen zijn die dat werk doen.'

En Prof. mr. Jeurissen zei in het Weekblad fiscaal recht van mei 2010 het volgende:

  'In een rechtsstaat dient de overheid de binnen een gezin, de private rechtssfeer bij uitstek, gemaakte afspraken over de onderlinge verdeling van taken en over het zich al dan niet beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt te respecteren. Zij moet daaraan dus ook geen nadelige financiële consequenties verbinden.'

Nibud

Het Nibud constateert eveneens dat het kabinet stimuleert dat beide partners buitenshuis werken, maar volgens hen zullen ook tweeverdieners met een inkomensdaling te maken krijgen.

Hier onder enkele uitgewerkte rekenvoorbeelden van het Nibud:

Kostwinnersgezin: 87 euro per maand minder
Echtpaar met 2 kinderen, onder de 12 (alleenverdiener, bruto jaarinkomen 40.000, gaat er 87 euro per maand op achteruit.

Tweeverdienersgezin: 1 euro er bij, of 107 euro minder
Tweeverdieners met 2 kinderen onder de 12, en een jaarinkomen van 40.000 + 20.000 = 60.000, krijgt er 1 euro per maand bij. Tenzij ze kun kinderen drie dagen per week naar de kinderopvang brengen: dan gaan ze er 107 euro per maand op achteruit.

Het Nibud benadrukt dat hun berekeningen gesimplificeerd zijn, en dat huishoudens zich nooit helemaal zullen herkennen in deze voorbeelden.

De praktijk zal uitwijzen hoe de miljoenennota uitpakt.

Volg Het Moederfront op Twitter!

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Wat ik persoonlijk erger vind is dat dankzij deze partij er een 'bonus' komt voor meer dan één kind en het eerste kind gekort wordt. Geheel tegen het oorspronkelijke plan van de vvd in.... dat raakt ons dan weer wel. Vind het een minderheid die de massa iets opdringt zo!

  2. En wat dacht je van de afschaffing van de alleenstaande ouderaftrek....word je nog gestraft dat je huwelijk op de klippen is gelopen ook, en kostwinner en alleenstaand, ik ben er maar mooi klaar mee.Rechts holadiejee.....

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *