Vrouwen willen kostwinner en moederen

Moeders zitten tussen twee vuren: aan de ene kant is er het overheidsbeleid dat wil dat vrouwen buitenshuis werken en een maatschappij die fulltime moederen als 'thuiszitten' en 'niet werken' beschrijft.

Aan de andere kant zijn er de feministes die zeggen dat vrouwen juist gedwongen worden te moederen door inflexibele werkgevers, te weinig opvang en mannen die geen poot uitsteken in het huishouden.

Maar wat willen vrouwen zelf eigenlijk?

Volgens socioloog Geoff Dench kiest de huidige generatie vrouwen voor een terugkeer naar traditionele waarden, waarbij de vrouw het brood snijdt, en de man het verdient. Hij baseert deze conclusie op zijn analyse van de resultaten van de jaarlijkse British Social Attitudes survey.

Dench: 'Women with young children are going back to the very traditional division of labour in which they want the husband as the breadwinner. De groep vrouwen verantwoordelijk voor deze omslag in denken is tussen de 18 en 34 jaar oud.'

Dit is zijn zachtst gezegd een opvallende verandering in denken!

Even wat cijfers op een rij!

Neem nou de reacties op deze stelling:

'Als moeders met kinderen, jonger dan vier, buitenshuis gaan werken is dat nadelig voor het gezinsleven.'
In 1990 was 43% procent het hier mee eens.
In 1998 was dit gedaald naar 21,
maar in 2006 is het weer gestegen naar 37%.

'De meeste vrouwen wensen een huis en gezin.'
Het aantal mensen dat het hier mee eens was daalde tussen 1994 en 2002 naar 15%. Maar in 2006 is dat aantal gestegen naar 32%.

Maar het grootste verschil leverde deze vraag op:

'Moeten mannen en vrouwen verschillende rollen hebben?'
In 1986 antwoordde 40% van de vrouwen met kinderen onder de vier met ja.
In 1990 was dat nog maar 13% en in 2002 nog maar 2%.
Maar in 2006 was het weer gestegen naar 17%.

Een verklaring voor deze omslag in denken geeft Geoff Dench niet. Maar volgens de Brits-conservatieve hoek is het een verzet tegen de druk van de regering om buitenshuis te werken. Volgens de 'linkerkant' worden vrouwen gedwongen zo te gaan denken omdat de combinatie werk-kinderen zo lastig is.

Geoff Dench' conclusie sluit overigens aan bij de zgn. Vierde Feministische Golf in Amerika, waar vrouwen er ook voor kiezen fulltime te moederen.


Ontdek meer van Het Moederfront

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *