The Motherload: vrouwen in de knel

In Nederland worden documentaires en programma's over 'werkende moeders' niet langer sexy gevonden.

Wie zich nog aan het genre waagt kan rekenen op verveelde reacties en het predikaat: 'Wat een negatief gezeur.'

Het moet maar eens afgelopen zijn met dat geëmmer over hoe zwaar vrouwen het hebben. Vaak zijn het de vrouwen zelf die het hardst roepen. Het gaat toch allemaal prima?! Gewoon een kwestie van goed organiseren, en je schouders er onder zetten!

The Motherload: not having it all, but doing it all

Maar in de Canadese documentaire 'The Motherload' vertelt documentairemaakster Cornelia Principe een ander verhaal. Een verhaal van vrouwen die niet alles hebben, maar wel alles moeten dóen. Aan het woord komen experts en werkende moeders.

De hoofdboodschap van de documentaire: de arbeidsmarkt is moeder onvriendelijk.

Feitelijk is deze nog hetzelfde als in de jaren vijftig, toen het kostwinnersmodel hoogtij vierde. Maar nu betalen vrouwen de prijs: zij voelen zich falen als werknemer en als moeder.

'If you ratchet up the standards at work, and you ratchet up the standards of motherhood, you’re gonna get to be overwhelmed,'

zegt Joan C. Williams, hoogleraar in de rechtsgeleerdheid in The Motherload.

Wat moet er veranderen?

Anne-Marie Slaughter versus Sheryl Sandberg

Volgens Anne-Marie Slaughter, voormalig adviseur van Hillary Clinton herself, moeten de maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen. Slaughter had de top bereikt. Maar terwijl ze aan de top zat, maakte ze zich ernstig zorgen over haar kinderen. Uiteindelijk gaf ze haar topbaan op, en schreef een opruiend stuk getiteld: 'Why women still can't have it all'.

Maar Sheryl Sandberg, directeur bij Facebook, vindt dat het de vróúwen zijn die moeten veranderen.

Van Feminine Mystique naar The Motherhood Mystique

Zoals in Nederland Joke Smits' artikel wordt beschouwd als het begin van de tweede feministische golf, zo is dat in de VS Betty Friedan met haar boek 'The Feminine Mystique'.

In The Motherload wordt gesteld dat vrouwen anno 2014 met een nieuwe 'mystique' kampen, namelijk die van de Goede Moeder. Sinds de jaren negentig is het niet langer voldoende om als moeder het huishouden te doen met je kind in je kielzog. Aandacht moet er gegeven worden! En cognitieve stimulans. De lat voor moeders heeft nog nooit zo hoog gelegen.

Hoe zit het met de mannen?

Steeds meer mannen rapporteren dezelfde problemen als vrouwen: ze vinden dat hun baan hen te weinig tijd overlaat voor het gezin. In The Motherload wordt gesproken over een 'convergence of roles' en 'It's not just a mommy issue'.

Nederland is zo gek nog niet

De Nederlandse arbeidsmarkt biedt veel meer flexibiliteit en mogelijkheden dan de arbeidsmarkt in Canada en de VS. Het is daar vaak niet mogelijk om parttime te werken én toch nog interessant werk te doen. Het zo verguisde anderhalfverdienersmodel biedt Nederlandse vrouwen de mogelijkheid om buitenshuis te werken zonder zich verscheurd te voelen ten opzichte van hun gezin.

De mogelijkheid om parttime buitenshuis te werken moeten we koesteren.

The Motherload zelf kijken?

Via Kickass torrents kun je de documentaire downloaden als mp4-bestand via deze link.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *