Politieke partijen en de Algemene Heffingskorting

algemene heffingskorting

De VVD is op dit moment de grootste partij van Nederland. Voor Thuisblijfmoeders is dit niet gunstig omdat de VVD de Algemene Heffingskorting* meteen wil afschaffen. Evenals D66.

Maar het kan nog erger: GroenLinks wil hem niet alleen afschaffen, maar bovendien Thuisblijfmoeders en Huismannen afstraffen voor hun keuze fulltime te zorgen. GroenLinks vindt dat zij geen gratis AOW-rechten meer mogen opbouwen. 'Geen subsidie voor de persoonlijke keuze om niet te werken,' aldus GroenLinks. Deze maatregel wil GroenLinks laten ingaan in 2012.

CDA, PvdA, SP en PVV zwijgen over de Algemene Heffingskorting.

De enige partij die Thuisblijfmoeders en Huismannen gunstig gezind lijkt, is de ChristenUnie: zij stellen een belastingvrije som voor, zodat ouders zélf kunnen kiezen of ze al dan niet binnenshuis of buitenshuis willen werken.

Rouvoet: 'De versobering van de algemene heffingskorting maakt het veel ouders onmogelijk om een eigen keus te maken hoe ze werk en gezin combineren. Want eenverdieners betalen 2.000 euro meer aan belasting dan tweeverdieners als de algemene heffingskorting wordt afgebouwd. Door de invoering van de belastingvrije som, de gezinskorting, krijgen gezinnen hun keuzevrijheid weer terug.'

Was de Algemene Heffingskorting een belangrijk onderwerp voor jou toen je ging stemmen?

Op welke partij heb jij gestemd?
VVD
PvdA
PVV
Christenunie
GroenLinks
D66
SP
CDA

  
Free polls from Pollhost.com

* Algemene Heffingskorting: Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Partners hebben ieder zelfstandig recht op deze heffingskorting. Zij kunnen deze korting niet overdragen aan hun partner.

Als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, kan hij onder voorwaarden (een deel van) het bedrag rechtstreeks uitbetaald krijgen door de Belastingdienst.

Weinig inkomen houdt hier in: het totaalbedrag van salaris, uitkering of pensioen is lager dan 5.991 euro en er is geen ander inkomen. Voorwaarde voor uitbetaling is dat de partner van belastingplichtige voldoende inkomen heeft en voldoende belasting betaalt.

Deze overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting wordt afgebouwd in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar. De afbouw start in 2009. Dit betekent dat er in dit jaar 1.873 euro van de algemene heffingskorting overgedragen mag worden aan de partner.

De beperking van de overdraagbaarheid geldt niet indien de belastingplichtige waarnaar de korting wordt overgedragen geboren is voor 1-1-1972 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft de overdraagbaarheid voor 100% gehandhaafd.


Ontdek meer van Het Moederfront

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *