Mannen zijn het gelukkigst als ze fulltime werken?

fulltime vader
'Mannen zijn het gelukkigst als ze fulltime buitenshuis werken.'

Dat concludeert socioloog Sean de Hoon in zijn proefschrift Family interdependencies : Partnerships, parenthood and well-being in context.

Sean De Hoon:

'Ze voldoen daarmee aan de traditionele verwachtingen van de man die de kostwinnerrol vervult.'

Parttime werk en geluk

Verder blijkt uit zijn onderzoek dat vrouwen met schoolgaande kinderen gelukkiger worden van deeltijd werken in plaats van fulltime. Volgens de Hoon is dit omdat ze dan minder conflicten ervaren tussen de verantwoordelijkheden voor enerzijds werk en anderzijds hun gezin.

Marriage premium

Marriage premium is het verschijnsel dat getrouwde mannen vaak meer verdienen dan alleenstaande mannen. Ook hier deed De Hoon onderzoek naar.

De Hoon ontdekte dat in landen waar op de arbeidsmarkt een grotere ongelijkheid heerst tussen mannen en vrouwen de marriage premium groter is. De druk om de kostwinnersrol te vervullen is groter volgens hem.

Daarnaast geldt:

Hoe kleiner de kans op echtscheiding, hoe meer mannen investeren in hun relatie en kostwinnerrol!

Interssant gezien de statistieken dat 1 op de 3 huwelijken eindigt in echtscheiding.

Motherhood penalty

Als vrouwen kinderen krijgen heeft dit vaak een negatief effect op hun inkomen. Dit wordt ook wel de motherhood penalty genoemd.

Maar volgens De Hoon is dit effect vooral van toepassing bij het eerste kind. Daarna wordt het effect kleiner.

Bij het eerste kind daalt het inkomen met 24%, bij het tweede kind nog maar met 5%.

Niet zo verwonderlijk lijkt me, want veel vrouwen kiezen voor deeltijd werk als ze moeder worden. Bij hun tweede en volgende kinderen is de inkomensdaling vervolgens dus kleiner.

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verklaard door De Hoon

Volgens De Hoon zijn de marriage premium en de motherhood penalty de schuld van de ongelijkheid tussen het inkomen van mannen en vrouwen.

Wil je dat verschil weg hebben, dan adviseert De Hoon het volgende:

Maak de rolverdeling tussen mannen en vrouwen minder traditioneel. Zorg ervoor dat mannen meer betrokken worden bij opvoeding en verzorging.

Dat is leuk bedacht, maar ook een beetje schrijnend aangezien de lang verwachte uitbreiding van het vaderschapsverlof van 2 naar 5 dagen net opnieuw is afgeketst.

Vraagtekens bij conclusies De Hoon

Hoofdredacteur van De Dagelijkse Standaard, Michael Van Der Galien  is kritisch over het gemak waarmee De Hoon zijn conclusies trekt. Bovendien zet hij vraagtekens bij de stelling dat dit allemaal sociaal bepaald is.

Van Der Galien wijst op de rol van biologische aanleg als verklaring voor de onderzoeksresultaten van De Hoon.

Dus niet dat vaders gelukkiger worden van fulltime werken omdat de maatschappij hen dit oplegt, maar omdat ze zo in elkaar zitten

Zie ook: Mansplaining.

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *