Kinderen van de vrouwenemancipatie

Er is ondertussen een generatie opgegroeid met moeders die buitenshuis werkten. Hoe denkt die generatie over huwelijk, rolverdeling, emancipatie, arbeidsparticipatie, zorg en opvoeding en hoe beïnvloedde het gezin waarin ze opgroeiden hun ideeën?

Amerikaanse sociologe Kathleen Gerson voerde 120 diepteinterviews uit met jong volwassenen in de leeftijden van 18 tot 31. Ze noemt die leeftijdgroep de 'kinderen van de gender revolutie'. In haar boek The Unfinished Revolution doet ze haar bevindingen uit de doeken.

Unfinished Revolution: de revolutie die nog niet af is

Met 'Unfinished Revolution' bedoelt Gerson dat iedereen ondertussen vindt dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en gelijke kansen verdienen, maar dat de maatschappij en cultuur nog zijn ingesteld op het oude idee met de man als kostwinner en de vrouw die thuis voor de kinderen en het huishouden zorgt. En die discrepantie veroorzaakt spanningen en problemen.

De theorie zit wel goed, maar nu de praktijk nog!

Wat willen de twintigers van nu?

De twintigers van nu wensen een langdurige, gelijkwaardige relatie met kinderen, en een succesvolle combinatie van werk en gezin. Maar tegelijkertijd maken ze zich zorgen over de haalbaarheid van deze wensen, en hebben een soort plan B.

En dan zie je verschillen tussen mannen en vrouwen ontstaan. De vrouwelijke twintigers geven in geval van nood de voorkeur aan een baan en economische zelfstandigheid boven een relatie, terwijl de meeste mannen dan toch maar teruggrijpen naar het kostwinnersmodel. Ergens hapert er dan iets!

Gersons oplossing: een cultuuromslag

Het spanningsveld tussen gezin en carrière kan volgens Gerson alleen worden opgelost door een totale cultuuromslag.

'Only through cultural and institutional changes that value equality, flexibility, and balance and being able to transform these values into real options, can these young women and men finish the gender revolution.'

In de praktijk zou dat betekenen:

  • Flexibele werkplekken
  • Antidiscriminatie wetten
  • Betaald ouderschapsverlof
  • Opvang na schooltijd voor kinderen
  • Kinderopvang

Nederland is zo gek nog niet

Ghersons onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de situatie in Amerika, waar het op de werkvloer harder toegaat dan in Nederland. Ook al wordt het voortdurend genoemd als iets slechts, de mogelijkheid om in Nederland parttime buitenshuis te werken, en tóch nog interessant werk te doen, is een groot goed. En de opkomst van het nieuwe werken, zal de combinatie gezin - betaald werk ook makkelijker maken. Niet voor niets runnen steeds meer vrouwen hun eigen bedrijf vanuit huis om zo succesvol kind en werk te combineren.

Vrouwen én mannen dwingen in een keurslijf van fulltime arbeidsparticipatie met de kinderen fulltime in de opvang lijkt ons in ieder geval geen happy end voor de gender revolutie!

Meer weten?

Lees dan deze uitgebreide Engelstalige review van 'The Unfinished Revolution'

Het boek The Unfinished Revolution is verkrijgbaar bij Bol.com voor 18,99.

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *