Hoe romans vrouwen bevrijden

Stefan Bollman, legt in zijn boek Vrouwen die lezen zijn nog steeds gevaarlijk een direct verband tussen het feit dat vrouwen relatief veel (romans) lezen en de zogenaamde Female Shift: het feit dat met name hoger opgeleide vrouwen mannen steeds vaker de loef afsteken. Vrouwen lezen meer boeken dan mannen in het algemeen, en relatief meer romans. En daardoor verwerven ze een oorsprong op mannen!

Lezen maakt onafhankelijk van regels en beperkingen

Bollman legt dit als volgt uit:

'Romans zijn parallelle werkelijkheden; je weg erin vinden en de personen die ze bevolken begeleiden door de tijd traint als het ware vaardigheden die er ook in het 'werkelijke' leven toe doen, bijvoorbeeld het vermogen situaties en instellingen kunnen analyseren en beoordelen. Je inleven in een fictieve wereld en een wereld die op de jouwe lijkt met inbegrip van personen die erin acteren, behoort tot de basisprestaties die van een romanlezer mogen worden verlangd. Al lezend gaan we over naar een ander bewustzijn en de bijbehorende wereld, en zo vergroten we ons eigen bewustzijn.'

Doordat vrouwen zoveel lezen doen ze een grote hoeveelheid mensenkennis en levenswijsheid op, die mannen mislopen. In romans vallen regels en beperkingen weg. Dit is precies waarom lezenden vrouwen nogal eens 'gevaarlijk' werden genoemd. Ze gingen vragen stellen over de beperkingen van hun wereld. Door te lezen leerden ze voorbij de heersende normen en waarden te denken, en lieten zich niet (langer) voorschrijven hoe ze moesten leven.

De cirkel is rond

Lezen heeft in veel opzichten vrouwen de aanzet gegeven de 'bekrompenheid van het huis' achter zich te laten, redeneert Bollman. Vrouwen zijn massaal toegestroomd op de arbeidsmarkt, en hebben dezelfde kansen en mogelijkheden als mannen. Maar juist daarom is het belangrijk dat vrouwen zich nu regelmatig weer thuis terugtrekken! Om te lezen, en zo tot zichzelf te komen en zich opnieuw te bevrijden van de beperkingen van de tijd waarin ze leven.

Praktische informatie

Behalve een interessante interpretatie van de ontwikkeling van lezende vrouwen, en de manier waarop ze zijn afgebeeld door de eeuwen heen, is Vrouwen die lezen zijn nog steeds gevaarlijk ook gewoon een prachtig kijkboek. Er staan prachtige schilderijen in van lezende vrouwen.

Het boek is voor 24,95 te koop bij Bol.com en wordt daar tweedehands aangeboden vanaf 15 euro.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *