Zweedse toestanden?

Ouder die buitenshuis werken kiezen meestal voor een kinderdagverblijf. Kostwinnergezinnen kiezen meestal voor een peuterspeelzaal.

Kdv's voor 'werkende ouders'- PSZ voor kostwinnersgezinnen

Dat is begrijpelijk, want een dagdeel bij een kinderdagverblijf is veel ruimer dan een dagdeel op de peuterspeelzaal. En dagdeel van de peuterspeelzaal duurt gemiddeld van 8.30 tot 11.15. Het mag duidelijk zijn dat 'werkende ouders' weinig baat hebben bij deze tijden! Ze zijn nog lastiger dan de schooltijden.

Voor Thuisblijfmoeders kan peuterspeelzaal een manier zijn om kind in contact te brengen met andere kinderen, als dat in de woonomgeving lastig is. Hoewel er ook veel andere mogelijkheden zijn, zoals moeder-kindgroepen, muziek op schoot, ouder-kind zwemmen etc.

Een andere reden waarom kostwinnersgezinnen kiezen voor een peuterspeelzaal zijn de relatief lagere kosten. Zij krijgen immers geen tegemoetkoming in de kosten.

Verschil peuterspeelzaal en crèche verdwijnt

Maar minister Asscher wil het verschil tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven opheffen per 1 januari 2016. De pedagogische kwaliteit van peuterspeelzalen moet omhoog, en ook daar moeten peuters alvast gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. En ze zullen op de voet gevolgd worden met behulp van een kindvolgsysteem.

Is er dan niets meer heilig?

Het laatste bastion waar kinderen nog gewoon mochten spelen, zonder kwaliteitseisen zal hiermee verdwijnen.

Minister Asscher:

'Goede kinderopvang en peuterspeelzalen zijn in het belang van elk kind. Het maakt ze kansrijker in hun latere schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt. Ook voor ouders wordt het gemakkelijker en duidelijker als er geen verschillen meer zijn.'

Dat laatste is een merkwaardige uitspraak. Want hoezo is het voor ouder makkelijker als er geen verschillen zijn? En waarom dan nog spreken van peuterspeelzalen en kinderdagopvang als het toch hetzelfde is?

Praktische gevolgen van Asschers plannen

Wanneer peuterspeelzalen moeten voldoen aan de eisen van een kinderdagverblijf, gaan de kosten omhoog. Voor 'werkende ouders' is dit niet zo'n punt: zij krijgen immers kinderopvangtoeslag. Maar voor kostwinnersgezinnen zal een peuterspeelzaal mogelijk te duur gaan worden.

Griezelige, culturele norm

Uiteraard zijn er protesten tegen het opheffen van de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Maar de gebruikte argumenten leggen een griezelige en kwalijke norm bloot: namelijk dat kinderen verplicht naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf moeten, omdat ze zich anders onvoldoende zouden ontwikkelen.

'De 'thuisblijvers' wordt niet spelenderwijs bijgebracht hoe ze zich moeten aanpassen aan een andere omgeving en waarom ze soms moeten wachten op hun beurt. Die groep leert niet al op jonge leeftijd samen te spelen en delen.'

N.B. Gemeentes zijn wettelijk verplicht voor- en vroegschoolse educatie (vve) - bedacht om taalachterstanden aan te pakken - te organiseren.

Dus als ze het over 'thuisblijvers' hebben, dan gaat het niet meteen om kinderen die thuis een achterstand op zouden lopen. Het zijn gewone kinderen, die thuis zijn bij hun moeder of vader. Marijke Vos van GroenLinks spreekt zelfs al van 'een valse start' en beweert dat de hele maatschappij zal zuchten onder de last van 'onvoorbereide kinderen' die naar het basisonderwijs zullen gaan.

Laat peuters met rust!

Maar hoogleraar Sieneke Goorhuis-Brouwer waarschuwt juist voor kinderen veel te jong van alles proberen aan te leren.

'Kinderen worden op veel te jonge leeftijd klaargestoomd voor de kenniseconomie. Dat heeft een averechts effect.

We geven een jonge baby echt geen boerenkool met worst. In het onderwijs doen we dat wel, in overdrachtelijke zin. En dan zijn we nog verbaasd dat het kind, ook weer in overdrachtelijke zin, darmstoornissen krijgt!’

Zweedse toestanden in Nederland?

In Zweden heerst al een cultuur waarbij het de norm is dat je je kind tekort doet als je hem of haar niet naar het kinderdagverblijf brengt. Het is daar cultuurgoed geworden, dat kinderen van jongs af in groepen dienen te worden opgevangen.

Laten we ervoor waken dat hetzelfde in Nederland gebeurt. Want afgezien van het grote vraagstuk of peuters wel gebaat zijn bij al die voorschoolse educatie en kindvolgsystemen, wordt opvoeden door de ouders steeds vaker weggezet als 'onvoldoende'.

En dat is een griezelige ontwikkeling.

Interessante links

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *