Het einde van vrouwelijke zusterschap

Ooit leken de levens van vrouwen op elkaar. Ze trouwden, kregen kinderen en werden huisvrouw.

Twee feministische golven zorgden er voor dat vrouwen toegang kregen tot opleidingen en de arbeidsmarkt, en dat veranderde de hele wereld!

Verschillende vrouwenlevens: opleiding en baan

Anno 2014 zijn vrouwenlevens heel verschillend geworden. Vrouwenlevens verschillen als het gaat om carrières, gezinspatronen, dagelijkse taken, ja zelfs in de slaapkamer.

Deze verschillen tussen vrouwen worden veroorzaakt door:

  • Opleiding
  • Niveau baan 

Twee groepen vrouwen

Volgens Alison Wolf zijn er twee groepen vrouwen ontstaan.

De vrouwen in de grootste groep (85%) blijven traditioneel in wat hen drijft en in het werk wat ze doen: je vindt ze in de (traditionele) vrouwenberoepen. Ze leven in een wereld waarin er duidelijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.

De vrouwen uit de kleinere elite groep (15%)  leiden een leven dat erg lijkt op dat van hun mannelijke tegenhangers. Ze doen werk dat vroeger alleen was voorbehouden aan succesvolle mannen.

Volgens Wolf is de werkvloer in hogere beroepen gemengd, en in lagere beroepen gescheiden. Vrouwen in hogere beroepen huren vrouwen uit lagere beroepen in om hún traditioneel vrouwelijke werk te doen: huishouden, voor kinderen zorgen, koken etc.

We hebben Alison Wolfs visie op de wereld samengevat in onderstaande afbeelding:

Hoopopgeleide vrouwen hebben meer gemeen met mannen

Hoogopgeleide werkende vrouwen hebben inmiddels meer gemeenschappelijk met mánnen dan met andere vrouwen. Wolf noemt hen de 'vrouwelijke elite'. Een elite die de laatste veertig jaar is ontstaan.

Kenmerken van de nieuwe vrouwelijke elite

De groep vrouwen waarover Alison Wolf het heeft vormen de bovenste 15 tot 20% van de vrouwelijke beroepsbevolking.

Wolf kenmerkt de vrouwelijke elite als volgt:

  • Ze trouwen later
  • Ze krijgen minder kinderen
  • Ze werken vaker door als ze een kind krijgen
  • Ze werken bij voorkeur fulltime
  • Ze werken  niet alleen voor salartis maar ook voor de eigenwaarde en het plezier dat ze ontlenen aan hun werk
  • Ze hebben banen op hoog niveau

Einde zusterschap: begin nieuwe wereld

Toen vrouwen de vrijheid kregen om actief te worden op de arbeidsmarkt, was dat volgens Wolf het begin van een nieuwe wereld. Een wereld waarin steeds meer universitair geschoolden kinderloos zijn, waarin meer vraag is naar kindermeisjes, en waarin vrouwelijk altruïsme niet meer bestaat.

Alison Wolf aan het woord

In onderstaande video hoor je Alison Wolf!

De XX-factor: praktische informatie

De XX factor is voor 29,99 te koop bij bol.com. Het is een lijvig, goed gedocumenteerd boek, barstensvol informatie.

Blijf op de hoogte en neem een gratis emailabonnement!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *