Westers feminisme moet voorbeeld nemen aan moslimfeminisme

Dat zeggen filosofes Karen Vintges en Annemie Halsema in Filososofie Magazine. Zij vinden dat het hedendaags feminisme, à la Heleen Mees en Heleen van Royen 'moreel leeg, egoïstisch, om niet te zeggen narcistisch' is.

Het Westerse feminisme is gereduceerd tot een economisch feminisme: het debat gaat alleen maar over werken versus zorgen, waarbij over zorg nog steeds gedacht wordt als iets dat minder waard is dan betaald werk. Heleen Mees bevestigt die minachting voor het werk dat zorg is met haar pleidooi voor een Amerikaans arbeidsethos, en haar oplossing: 'Dan neem je toch een dienstmeisje!'

Vintges en Halsema omschrijven het moslimfeminisme als een ethisch feminisme dat gaat over zaken als een goed mens zijn, goede betrekkingen met de medemens onderhouden en over de liefde.

'Tegenover het Westerse idee van de maakbaarheid van identiteit, dat moslimfeministen karakteriseren als een losgeslagen autonomie-opvatting, zetten zij de eenfilosofie van vrijheid in verbondenheid.'

Het Westerse feminisme moet op zoek naar haar ethische oorsprong: het creëren van een betere wereld en betere verhoudingen tussen mensen. Dat beperkt zich niet alleen tot vrouwen maar gaat over de maatschappij in het algemeen.

Bron: Filosofie Magazine, 01-2008

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *