Was will das Kind?

In een variant op de vraag waarover Freud zich het hoofd brak, 'Was will das Weib?' is er onderzoek gedaan naar wat kínderen willen. En het antwoord is duidelijk: kinderen willen ongeveer hetzelfde als hun ouders.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin.

De hoofdvraag van het onderzoek was:

Hoe ervaren en beoordelen kinderen en jongeren de alledaagse opvoeding die ze van hun ouders krijgen en hoe kijken zij aan tegen allerlei vaker dan voorheen voorkomende situaties zoals het buitenshuis werken van beide ouders, scheiding of opgroeien in een nieuw gezin, en hoe denken zij over de rol van opvoeders rond het gezin?

Hetzelfde als papa en mama

Uit dit onderzoek komt het moderne kind naar voren als verstandig, met beide benen op de grond, en een goede gesprekspartner. En het verheugende nieuws is dat kinderen over het geheel genomen tevreden zijn met de stand van zaken. Ze denken gezinsvorming en opvoeding ongeveer hetzelfde aan te pakken als hun ouders.

Hieronder puntsgewijs de ideeën van het moderne kind

  1. Ideaalbeeld: kerngezin, met een vader en moeder en één of twee kinderen
  2. Onderhandelen tussen ouders en kind is belangrijk
  3. Ouders moeten duidelijke grenzen en regels aangeven
  4. Kinderen kiezen voor 'anderhalfverdienersschap', waarbij de man kostwinner is en de vrouw parttime werkt
  5. Ouders moeten voldoende tijd en aandacht besteden aan kinderen
  6. Opvoeding is een taak van de ouders en niet van de buurman of docent, maar deze mogen wel corrigeren
  7. Familie is belangrijk voor kinderen
  8. Andere volwassenen mogen kinderen wel aanspreken of incorrect gedrag
  9. Liever geen kinderopvang en buitenschoolse opvang, maar opvang door familie

Maar dat wil de overheid niet!

Helaas zijn dit niet de antwoorden die de beleidsmakers willen horen als het gaat om onderwerpen als arbeidsparticipatie en emancipatie.

De weinig neutrale onderzoekers wijzen er dan ook op dat gericht beleid nodig zal zijn om het moderne kind af te helpen van zijn keuze voor het 'anderhalfverdienersschap'.

Het lijkt er op dat de beleidsmakers het antwoord op de vraag 'Was will das Kind' net zo hard proberen te veranderen als het antwoord op de vraag 'Was will das Weib', namelijk het anderhalfverdienersmodel.

Het onderzoeksverslag

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *