Vrouw en pensioen: wat er mist in de discussie

vrouwen en pensioen

Deze week was het in het nieuws: vrouwen krijgen gemiddeld 40% minder pensioen van mannen.

De oorzaak is niet zo moeilijk te achterhalen: veel vrouwen werkten parttime buitenhuis, of kiezen zelfs een periode voor fulltime moederen.

Als parttimer bouw je minder pensioen op, en als thuisblijfmoeder of huisman zelfs helemaal niets.

Helaas getuigt de geopperde oplossing van de gebruikelijke tunnelvisie.

Vrouw en pensioen: wat er mist in de discussie

Als vrouwen weinig pensioen krijgen moeten ze meer buitenshuis gaan werken. Dus werd er weer eens gewezen naar mannen die meer zorgtaken op zich moeten nemen, zodat vrouwen de arbeidsmarkt op kunnen.

Nergens hoor je de gedachte dat het werk dat binnenshuis gedaan wordt, ook waarde heeft. Het gaat alleen maar over betaalde arbeid

Zorgen, opvoeden en een huishouden runnen worden gezien als nietsdoen en nutteloos.

Vrouwen en mannen die niet fulltime betaalde arbeid najagen, worden afgestraft door een kapitalistisch systeem dat alleen waarde hecht aan werk dat betaald wordt met klinkende munt.

Vrouwen en pensioen

Waarom niet eens kijken naar een andere invalshoek in plaats van ons blind te staren op meer arbeidsparticipatie.

Zou het niet veel menselijker en beter zijn om mensen die op een andere manier bijdragen aan de maatschappij niet langer de boodschap te geven dat wat zij doen niet goed is?

Vrouwen worden niet benadeeld: het systeem deugt gewoon niet

Voordat dit weer een verhaal wordt dat vrouwen zielig zijn, en altijd aan het kortste eind trekken: het probleem van gebrek aan pensioen geldt ook voor huismannen en iedereen die andere keuzes maakt dan fulltime bijdragen aan het kapitalistische systeem.

Het kapitalistisch systeem faalt

Het is dus niet per definitie zo dat vrouwen systematisch worden benadeeld, het gaat hier om het falen van het kapitalistisch systeem. Dat meer vrouwen hier financieel last van hebben dan mannen, komt doordat zeker in Nederland vrouwen vaker kiezen voor parttime werk.

Lang leve de Nederlandse vrouw!

Dat kun je wijten aan de zogenoemde moederschapsideologie. Of je kunt het zien als een teken dat Nederlandse vrouwen zich niet blind staren op betaalde arbeid.
vrouw en pensioen
Wees geen kuddedier en kijk verder dan je neus lang is.

Samenvattend

Vrouwen krijgen minder aanzienlijk minder pensioen dan mannen, omdat ze minder of niet buitenshuis werken. De geijkte oplossing? Vrouwen de arbeidsmarkt opjagen.

Maar laten we ons ontdoen van die tunnelvisie!

Laten we verder kijken dan het kapitalistisch systeem, en zoeken naar een manier waarop andere keuzes niet langer financieel worden afgestraft. Kostwinnersgezinnen betalen op dit moment ruim 5 keer zoveel belasting over hetzelfde inkomen als tweeverdienersgezinnen.

Leestip: Mijn pensioen

Zou er niet een andere manier mogelijk zijn om pensioen op te bouwen, dan alleen via arbeidsparticipatie?

Bron afbeelding schaap: OLU, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *