Top 10 treffende uitspraken Birgit Kelle

Eerst vond Birgit Kelle het leuk als vrouwen haar schreven dat ze zo blij waren met haar uitspraken en artikelen.

Maar na een tijdje maakte het haar juist woedend. Omdat zoveel vrouwen blijkbaar met het gevoel rondlopen dat ze het fout doen. Kelle's woede resulteerde onder andere in het boek Nu zijn vrouwen nog niet vrij.

10 treffende uitspraken van de Birgit Kelle

Onderstaande citaten zijn afkomstig uit Birgit Kelle's boek.

  1. Het is niet echt overtuigend dat we als vrouwen nu proberen om de domeinen waar we zelf niets mee te maken willen hebben en die we jarenlang in een kwaad daglicht hebben gesteld, aantrekkelijk te maken voor de mannen.
  2. Wat we door het feminisme zijn verloren is de erkenning voor dat we al duizenden jaren als vanzelfsprekend doen: kinderen krijgen, ze opvoeden, het gezin bij elkaar houden, de volgende generatie op weg helpen. Er zijn tijden geweest waarin de vrouw daarvoor gewaardeerd werd. Vrouwen zijn de enigen die het leven door kunnen geven.
  3. Ik lees weinig over liefde als het om kinderen en moeders gaat. Ik lees over het kunnen combineren van gezin en werk, carriere, kinderbijslag, pensioenrecht, en over wat kinderen kosten, hoeveel werk je voor hen moet doen, waarin ze een blok aan ons been zijn. Maar niets over liefde.
  4. Vrouwen quota zijn een teken van totale capitulatie, de faillietverklaring van het feminisme. Het zet het bewustzijn totaal vast inde modus dat je het zonder quotum niet redt als vrouw. Dat betekent een levenslang 'abonnement op de slachtofferrol.'
  5. Het is een kenmerk van de welvaartsmaatschappij dat juist daar vrouwen vaak een heel stereotype opleiding kiezen.
  6. De leus van de 'keuzevrijheid' van de vrouw wordt maar heel eenzijdig toegepast, want het staat alleen voor de vrijheid om je kind naar de creche te kunnen brengen.
  7. Waarom veroorloven we het ons om het geheel van de subsidies die te maken hebben met de zorg voor de kinderen, aan de minderheid van de ouders uit te geven, hoewel de meerderheid van de ouders liever een ander soort zorg zou willen hebben.
  8. Geen eenjarig kind dat werkelijk de keus heeft, verkiest een dag met twee dozijn vreemden boven een dag met zijn vader of moeder. Maar een kind krijgt deze keuze niet.
  9. Steeds meer migrantenkinderen hebben te weinig kennis van het Duits als ze naar school gaan. Maar daarbij vergeet men steeds te zeggen dat bijna al deze kinderen minstens drie jaar lang naar de kdv zijn gegaan!
  10. Het is een mythe dat de staat de gezinnen in leven houdt en ondersteunt. Als je het goed bekijkt is het precies andersom. Zonder gezinnen is er geen staat, geen vrijheid, helemaal niets.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *