Realistisch rekenen: Horror voor ouders met basisschoolkinderen

realistisch rekenendoor Nicole Orriëns

Wie heeft Stephen King nog nodig als je puur Nederlandse horror kunt lezen! Met groeiende ontzetting en bezorgdheid las ik 'De gelukkige rekenklas'.

In dit boek schetsen Tom Braams en Marisca Milikowski een zorgwekkend beeld van het Nederlandse rekenonderwijs. Het onderwijs dat ook mijn kinderen genieten.

'Het aantal kinderen dat voor cijferend optellen en aftrekken een voldoende haalde, daalde van 41% naar 27%. Bij vermenigvuldigen en delen viel het percentage kinderen dat de opgaven in voldoende mate kon oplossen in die periode terug van 31% naar 12%.' (PPON-rapport van het Cito 2006)'

Realistisch rekenen

Op bijna alle basisscholen in Nederland wordt tegenwoordig 'realistisch rekenen' geleerd. Dat wil zeggen dat de nadruk ligt op inzicht, en niet op het inoefenen van rekenregels en rekenprocedures.

Niet langer hoeven kinderen de tafels uit hun hoofd te leren. En zogenaamde 'kale sommen' zijn er ook niet meer. Sommen worden altijd in een context aangeboden. Critici zeggen dan ook wel eens dat rekenen begrijpend lezen is geworden.

Voorbeeld realistisch rekenen

Bijvoorbeeld: er zitten 8 passagiers in de bus, bij de volgende halte stappen er 2 mensen uit...

De taak van de leraar is de leerling een probleem voor te schotelen. Het kind mag dan zelf een oplossingsstrategie verzinnen, en die strategie moet de leerkracht respecteren.

Kolomsgewijs rekenen i.p.v. klassieke rekenalgoritmes

Kolomsgewijs rekenen heeft de plaats ingenomen van de klassieke rekenalgoritmes, met als belangrijkste argument dat leerlingen hierdoor meer inzicht krijgen.

Maar uit onderzoek blijkt dat kinderen die op de traditionele manier rekenles krijgen meer inzicht hebben dan kinderen die realistisch rekenen hebben geleerd!

Maar in plaats zich nog eens achter de oren te krabben over de wijsheid van deze rekenmethode worden er allerlei excuses bedacht voor de tegenvallende resultaten: de methode staat nog in de kinderschoenen en de leerkrachten moet er nog aan wennen.

2001: traditioneel rekenen delft het onderspit

Aanvankelijk konden scholen nog kiezen tussen 'traditioneel rekenen' en 'realistisch rekenen'. Maar met de invoering van de euro in 2001 verviel deze mogelijkheid. Alle rekenmethodes kregen nieuwe boeken waarin de gulden vervangen werd door de euro. En al deze nieuwe boeken hanteerden varianten op het kolomsgewijs rekenen.

Deze rekendidactiek maakt deel uit van de bredere trend in het onderwijs van het 'constructivisme'. De manier waarop wij (ik ben 39) rekenen heb geleerd wordt meesmuilend afgedaan als 'koopmansrekenen' of de 'rekenen van opa'.

Realistisch rekenen in de praktijk

Volgens Jan van de Craats, hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam en Open Universiteit als volgt:

'Er is een groot gebrek aan systematisch opgebouwd oefenmateriaal, en leerlingen worden in verwarring gebracht doordat er bij elk type rekenbewerking allerlei methodes door en naast elkaar worden gepresenteerd. Soms zijn dat alleen maar foefjes waarmee je af en toe bepaalde berekeningen kunt verkorten, maar die geen algemene geldigheid hebben. Ze worden in het moderne jargon 'handig rekenen' genoemd.'

Realistisch rekenen: samengevat

Waar het op neer komt is dit: in Nederland wordt rekenonderwijs gegeven gebaseerd op een methode waarvan bewezen is dat die niet werkt. Naar de onderzoeksresultaten waaruit dit blijkt worden genegeerd, gebagatelliseerd en vergoeilijkt.

De grote schurk in dit horrorverhaal is het Freudenthal Instituut dat zowel een ideologisch als materieel monopolie op het rekenonderwijs heeft.

'Het Freudenthtal instituut levert vrijwel alle methodeontwikkelaars bij uitgeverijens en domineert in hoge mate de rekentijdschriften. (...)'

Vrijwel alle relveante posities in het veld worden op dit moment bekleed door mensen die gevormd zijn in de school van het realistisch rekenen. Ook op de pabo's wordt sinds jaar en dag maar 1 visie uitgedragen: die van het realistisch rekenen als de enig zaligmakende aanpak. De onderwijsinspectie straft het afwijken van de realistische aanpak af met negatieve beoordelingen.

De gelukkige rekenklas: een echte aanrader!

Dit boek is een echte aanrader! Het is uitstekend geschreven, zit goed in elkaar en leest als een trein. Naast de wetenschappelijke toon is er ruimte voor sfeer en humor. Zo vind de lezer, als hij het boek open slaat, een stuk uit Theo Thijssens boek De gelukkige klas waarnaar de titel van het boek verwijst. En op de voorkant van het boek staat vermeld: Tom Braams + Marisca Milikowski = (redactie).

Dit boek is een echte aanrader voor alle ouders!

En voor mensen die de mogelijkheid hebben te kiezen voor een Belgische school waar nog wel traditioneel rekenonderwijs wordt gegeven, zou ik op basis van dit boek zeggen: 'Doen!'

Dan komen ze tenminste in een gelukkige rekenklas

Praktische informatie over De Gelukkige Rekenklas

De Gelukkige Rekenklas is voor 21,50 te koop bij bol.com

de gelukkige rekenklas

Leestip: Basisschool kiezen.

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *