Nederlandse vrouwen aan het werk? Een manipulatieve aanpak.

Consultancyfirma McKinsey komt met 6 adviezen die zouden kunnen helpen om Nederlandse vrouwen meer uren buitenshuis te laten werken. Eigenlijk zijn het er 5, want advies 1 is nogal algemeen: formuleer duidelijke, meetbare en specifieke doelen. Duh.

McKinsey denkt dat alleen een combinatie van onderstaande punten het tij kan keren. Lees en huiver over dit staaltje manipulatie en beïnvloeding, waarmee ze graag al op de basisschool willen beginnen.

2. Combinatie gezin - betaald werk makkelijker maken

  • Verlofduur van beide ouders rondom geboorte kind aanpassen zodat de vader vanaf het begin een grotere rol zal hebben bij de zorg en opvoeding.
  • Kosten kinderopvang omlaag.
  • Flexibiliteit kinderopvang vergroten.
  • Mogelijkheden rondom mantelzorg verbeteren.
  • Uitbreiding schoolsysteem waarbij extracurriculaire activiteiten integraal onderdeel worden van de schooldag

3. Maak meer uren buitenshuis werken aantrekkelijker

Denk daarbij aan een verdere verbetering van de bestaande fiscale structuren. (Noot van de redactie: op dit moment betalen kostwinnersgezinnen al 5x zoveel belasting over hetzelfde inkomen als tweeverdieners, maar hé laten we fulltime zorgen nog verder afstraffen.)
Kostenstructuur kinderopvang bekijken.

4. Vanaf basisschool voorlichting geven over studie-beroepskeuze

Kinderen moeten al op jonge leeftijd bewust gemaakt worden van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hierbij moeten stereotypen zoals meisjes worden juf, worden vermeden. Vanaf de middelbare school is het waardevol om bewustzijn te creëren rondom keuzes voor deeltijdwerk wat betreft economische onafhankelijkheid en carrièremogelijkheden.

5. Positievere beeldvorming rondom 'werkende moeders' en 'zorgende vaders'

Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen een
belangrijke rol spelen om bestaande opvattingen rondom bijvoorbeeld werkende
moeders en zorgende vaders positief te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan zogenoemde influencers zoals vloggers.

N.B. Romy Boomsma valt onder de noemer influencers, maar zij geeft wat McKinsey betreft het verkeerde voorbeeld, want Romy is thuisblijfmoeder.

6. Hanteer een levensloopaanpak met flexibiliteit

Lees hier het hele verslag

Conclusie

Als meer vrouwen, meer uren buitenshuis gaan werken dan kan dit tot een bbp van meer dan €100 miljard leiden. Ook zou het helpen bij de tekorten op de arbeidsmarkt in zorg, onderwijs en technische sectoren.

Maar nergens gaat het in dit verslag over de kinderen. En het belang van de kinderen. Of over het feit dat veel ouders graag zelf zoveel mogelijk voor hun kinderen willen zorgen.

Bron afbeelding: Wikipedia door Mr sandman hypnotiseur.

Blijf op de hoogte en neem een gratis emailabonnement!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *