Kijktip: kinderen in 1960 vs. nu

Vijftig jaar geleden filmde Bert Haanstra gewone Nederlanders in hun dagelijkse doen en laten.

Dit resulteerde in Nederlands bestbezochte documentairefilm: Alleman. Ook in het buitenland werd Alleman gewaardeerd, en won diverse prijzen.

Sindsdien is er veel veranderd in Nederland.

  • Mobiele telefonie
  • Pil
  • Computer
  • Internet
  • 24-uurs economie
  • Multiculturele samenleving


Hoe kijken we nu naar de Nederlanders in de jaren zestig? Hoe veranderden we?

Anno 2014 werden Nederlanders opnieuw gefilmd in hun dagelijks leven. En dit nieuwe materiaal werd gecombineerd met de filmbeelden uit de jaren zestig. Dat levert een mooi beeld op van de veranderingen in de afgelopen 50 jaar.

De Tros en Avro zenden de komenden weken deze nieuwe beelden uit. Donderdag 13 februari was de eerste uitzending (ongeveer 33 minuten), en het thema was kinderen! Wij zetten enkele opvallende veranderingen uit aflevering 1 voor je op een rijtje.

Kinderen 1963-2014

Kinderen krijgen

In de jaren zestig was een bevalling een vrouwenzaak. Vaders hoorden daar niet bij. Kinderen kwámen gewoon in de jaren zestig. En de rolverdeling was duidelijk: vader was kostwinner, moeder zorgde voor de kinderen.

Door de komst van de pil daalde het kindertal snel. Anno 2014 is er geen land waar vrouwen zo laat kinderen krijgen als Nederland. En kinderen komen als het schíkt. Als er voldoende reizen zijn afgelegd, het huis op orde is en mensen er 'aan toe' zijn.

Baby's

In de jaren zestig golden Rust, Reinheid en Regelmaat en kregen baby's borstvoeding. In de jaren zeventig maakte borstvoeding plaats voor flesvoeding. Maar anno 2014 is borstvoeding opnieuw de norm, en je mag het overal doen.

Keuzestress voor ouder en kind

Er zijn tegenwoordig veel spullen: kinderwagens, spenen. Ook kinderen moeten al jong veel keuzes maken.

Vaders

Vaders moeten nu behalve stoer en solide, ook zacht en zorgzaam zijn en een emotionele band met hun kind opbouwen.

Gecompliceerde gezinssituaties

In 2014 zie je veel nieuwe gezinsvormen en stiefgezinnen.

Bij moeder thuis - naar de crèche

Kinderen draaiden in de jaren zestig gewoon mee in het dagelijks leven van moeder. Waar moeder was, daar was het kind ook ergens. Nu worden kinderen met 3 maanden naar de crèche gebracht omdat moeders weer aan het werk moeten.

Hierover zegt de voice-over:

'Is dat wel goed voor een kind dat hij zijn moeder zo weinig ziet? Of zijn al die contacten met andere kinderen juist gunstig voor zijn ontwikkeling? Het debat daarover duurt voorlopig nog wel even voort.'

Eerste schooldag

In de jaren zestig komen de moeders op de eerste schooldag niet het lokaal binnen. Ze staan in de gang, en kijken door het raam het lokaal in terwijl hun kind zijn plekje zoekt. Anno 2014 zie je zowel vaders als moeders ín het lokaal.

In 2014 zie je meer drama op de eerste schooldag!

Na schooltijd

Voice-over: 'In 1963 werd je na school gewoon weer door je moeder opgehaald. Op weg naar het kopje thee dat thuis op je wachtte. Tegenwoordig gaat een kwart van de basisschoolkinderen één of meer dagen van de week naar de naschoolse opvang.'

Je ziet een juf een kindje vragen door wie ze wordt opgehaald. Het kind haalt haar schouders op. 'Door de oppas?' oppert de juf.
'Ik weet het niet,' zegt het kind beteuterd.

Voice-over: 'Ja wie zou het zijn vandaag? Misschien is het opa of oma wel die er staat. Hebben ze een plekje vrij gehouden in hun drukke agenda's? Zij zijn een onmisbare steunpilaar van het jonge gezin.'

Spelen

Door de komst van auto's konden kinderen niet langer op straat spelen. Ze verloren speelterrein. Begin jaren 80 werd gebrek aan speelruimte onderwerp van gesprek. In de jaren daarna verschenen speeltuinen, woonerven en vinexwijken met verkeersdrempels zodat kinderen weer beter buiten konden spelen.

Anno 2014 spelen kinderen minder alleen buiten: ouders gaan mee uit bezorgdheid dat hun kind iets overkomt.

School

Zelfstandig werken, vrijheid en zelfontplooing is anno 2014 het devies. De schoolresultaten zijn er niet per sé beter van geworden, maar het levert wel gelukkige kinderen op.

Deze aflevering zelf bekijken?

Je kunt deze aflevering online bekijken tot za 15 mrt 2014, 22:52

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Ik werd in 1965 niet opgehaald, hoewel het best een eind lopen was, naar de kleuterschool. Volgens mij werden andere kinderen ook niet opgehaald. Ik brak onderweg een keer mijn arm.

  2. Ik werd in 1965 niet opgehaald, hoewel het best een eind lopen was, naar de kleuterschool. Volgens mij werden andere kinderen ook niet opgehaald. Ik brak onderweg een keer mijn arm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *