Huismannen reageren op Jet Bussemaker

Jet Bussemaker richtte haar beschuldigende pijlen op de Nederlandse vrouw die niet financieel onafhankelijk is. Maar er is nog een groep in Nederland die financieel afhankelijk is: huismannen! Wat vonden zij van Bussemakers uitspraken?

Wat vinden de huismannen van Jet Bussemakers oproep?

Wij legden de mannen achter huismannen.nl  de volgende vragen voor:

Als huisman zijn jullie waarschijnlijk financieel afhankelijk van jullie partner. Wat vinden jullie ervan dat Jet Bussemaker het alleen over vrouwen heeft? En wat vinden jullie van haar oproep tot financiële onafhankelijkheid, omdat je anders als thuisblijvende partner én als gezin kwetsbaar bent?

Huismannen reageren op Bussemaker

We kregen de volgende reactie:

'De uitspraken van Jet Bussemaker kwamen ook hard aan bij de huismannen. Veel mannen, zeker in deze tijd van groeiende werkeloosheid, kiezen er niet voor om financieel afhankelijk te zijn van hun vrouw. Als zij niet bewust gekozen hebben voor de rol van huisman dan bevinden ze zich in een extra kwetsbare situatie. Ze hebben hun status van kostwinner verloren, en moeten wennen aan hun nieuwe positie van werkeloze man. Dat levert vaak veel problemen op.

Moederschapsideologie

Vrouwen nemen in Nederland het leeuwendeel van de zorg- en huishoudelijke taken op zich. Dat komt door de moederschapsideologie: het idee dat vrouwen het beste kunnen zorgen. Dit idee wordt door vrouwen zelf in stand gehouden. Vrouwen vinden het moeilijk het thuisfront los te laten, en hun domein (gedeeltelijk) af te staan. Hierdoor kwam Bussemakers opmerking dat vrouwen niet op de zak van hun man moeten teren zo hard aan, denken wij. Niet omdat vrouwen niet wíllen of kunnen werken, maar omdat Bussemaker aan hun domein komt.

Wie gaat al het vrijwilligerswerk doen?

Bussemaker vergeet bovendien dat veel vrouwen (en mannen) onbetaald werk verrichten. Als in die groep een deel opeens een betaalde baan krijgt, zal dat ten koste gaan aan mantelzorg, begeleiding in het onderwijs (overblijf, leesouder etc,) en in vrije tijdsbesteding (sportcoaching, museummedewerkers etc). Daar heeft ze nog niet goed over nagedacht.

Huismannen advies

Wij van Huismannen.nl geven mannen het advies niet alleen maar thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen of achter de pc te zitten. We raden aan: zoek vrijwilligerswerk of een parttime baan, ook al is deze onder je niveau. Het is belangrijk om contacten op te bouwen buiten je eigen kring. Het verbetert je zelfvertrouwen en je voelt je nuttig. Met dit advies willen wij voorkomen dat huismannen in een isolement raken.'

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Ik ken de des gewenste politicus niet omdat uit Vlaanderen kom. Policicussen die grote uitspraken doen voelen zich meestal veilig en doen dit vanuit een veilige positie. Later zullen ze beslist de bal die ze nu spelen terug gekaatst krijgen. Kijk wat er in Vlaams Limburg is gebeurd met de ozo populaire socialist Steve Stevaert. De man was ook vol van zichzelf en zij originele gedachten. Tot Twitter er zich ging mee gaan bemoeien jaren later. Je kunt maar praten of datgene er werkelijk gebeurd als je er midden in zit. Veilig vanbuiten ideeën ventileren is gemakkelijk.

  2. Ik ken de des gewenste politicus niet omdat uit Vlaanderen kom. Policicussen die grote uitspraken doen voelen zich meestal veilig en doen dit vanuit een veilige positie. Later zullen ze beslist de bal die ze nu spelen terug gekaatst krijgen. Kijk wat er in Vlaams Limburg is gebeurd met de ozo populaire socialist Steve Stevaert. De man was ook vol van zichzelf en zij originele gedachten. Tot Twitter er zich ging mee gaan bemoeien jaren later. Je kunt maar praten of datgene er werkelijk gebeurd als je er midden in zit. Veilig vanbuiten ideeën ventileren is gemakkelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *