Nederlandse vrouwen weten wél wat ze doen!

'Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.'  

Bovenstaande woorden zei Jezus toen hij stierf aan het kruis. Maar zijn woorden zouden zo maar het gebed van de Opzij/ traditionele feministes kunnen zijn!

Want volgens de feministes weten Nederlandse vrouwen niet wat ze doen.

Opzij feminisme doet vrouwen onrecht

Terwijl de eerste en tweede feministische golf uit gingen van de kracht en mogelijkheden van vrouwen, lijkt het Opzij-feminisme vrouwen juist te ondermijnen. Volgens het Opzij-feminisme zien Nederlandse vrouwen het namelijk massaal 'verkeerd'. Ze zijn het slachtoffer van de Nederlandse moederschapsideologie, hun eigen kortzichtigheid, luiheid of domheid. Kies maar. Het zijn geen leuke etiketten voor vrouwen die kiezen voor een periode fulltime moederen. Ze getuigen van minachting en een neerbuigende houding.

Effectiever kun je iemands stoelpoten niet doorzagen, dan door al zijn of haar beslissingen weg te zetten als een symptoom van kortzichtigheid en ongewenste ideologieën.

Zie emancipatie als ruimte je eigen levensweg te bepalen

Christine Brinkgreve (hoogleraar Sociale Wetenschappen) en Justine Ruitenberg (Projectleider SZW) pleitten in NRCWeekend van 19/19 januari voor een definitie van emancipatie als ruimte om je leven in te richten naar eigen wensen en vermogens.

'Het zijn de stille aannames over wat goed is en wat emancipatie inhoudt die de toon van het debat bepalen, niet de ervaringen van mensen zelf.'

Ook maken ze korte metten met een aantal bekende vooronderstellingen:

  • Persoonlijke ontplooiing ≠ betaalde voltijds baan
  • Vrijheid ≠ een hoge positie op de arbeidsmarkt
  • Emancipatie ≠ alleen maar economische zelfstandigheid
  • Gelijkwaardigheid ≠ gelijkheid/hetzelfde zijn

Wanneer emancipatie haar oorspronkelijke betekenis van bevrijding terug krijgt, biedt dit mannen én vrouwen de ruimte hun leven in te richten zoals zij dat wensen. Zónder daarvoor veroordeeld te worden.

Want Nederlandse vrouwen zijn geen willoze wezens.

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Ik ben erg blij met dit nieuws en de uitgangspunten. Helaas denkt mevr. Jet Bussemaker nog niet zo. Zij is
    Van mening dat thuismoeders zich schuldig moeten voelen als ze niet fulltime werken. Dit is geen feminisme maar communisme naar mijn mening. Ik hoop echt dat de negatieve berichtgeving over thuisblijfouders ophoudt. DIt bericht is een stap in de goede richting!

  2. Ik ben erg blij met dit nieuws en de uitgangspunten. Helaas denkt mevr. Jet Bussemaker nog niet zo. Zij is
    Van mening dat thuismoeders zich schuldig moeten voelen als ze niet fulltime werken. Dit is geen feminisme maar communisme naar mijn mening. Ik hoop echt dat de negatieve berichtgeving over thuisblijfouders ophoudt. DIt bericht is een stap in de goede richting!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *