Kun je nog werken? Doe dan mee!

werken
In de reeks Doe je mee?!Perspectieven op 'zinvolle' participatie,'  onderzoekt het SCP in drie deelstudies hoe de overheid en burgers denken over participatie.

Wat wil de overheid van haar burgers?

En wat vinden de mensen op wie de overheid haar pijlen richt hier eigenlijk van?

Het SCP deed een deelstudie naar de levensfase van mensen met jonge kinderen en dan in het bijzonder naar de rol van kinderopvang.

Mensen met jonge kinderen en kinderopvang

De overheid wil dat ouders met jonge kinderen meer buitenshuis gaan werken en hun kinderen naar de kinderopvang brengen, zodat ze hun handen vrij hebben voor betaalde arbeid.
Maar volgens het SCP loopt dit moeizaam omdat in Nederland normen en idealen rondom moederschap veel invloed hebben. En die norm beschrijft het SCP als volgt:

Vrouwen mogen een betaalde baan hebben, zolang hun kinderen en huishouden daar niet onder lijden.

Volgens het SCP betekent dit dat er opties moeten zijn voor vrouwen om de zorg voor hun kinderen en huishouden door anderen te laten doen.
Ik vond dit een vrij kort door de bocht conclusie, maar goed.

Acceptabele alternatieven voor onbetaalde zorgtaken nodig

Om vrouwen het huis uit te lokken de arbeidsmarkt op, zijn 'acceptabele alternatieven voor hun onbetaalde (zorg)taken beschikbaar moeten zijn.

Op dit moment is kinderopvang acceptabel voor 2 tot 3 dagen per week.

Wil het kabinet die norm veranderen, dan moet de kwaliteit van kinderopvang omhoog en moet er meer kinderopvang beschikbaar komen.
Vooral dit laatste is nogal wrang, want recent kwam juist de oproep dat ouders hun kind maximaal 3 dagen per week naar de kinderopvang mogen brengen, vanwege personeelsgebrek.

Samenvattend

Hoewel in het artikel wordt erkend dat mensen het fijn vinden om voor hun kinderen te zorgen en ze op te voeden, wordt dit weggezet als onderdeel van de moederschapsideologie die overwonnen moet worden.
Om van het hinderlijke idee af te komen dat ouders het beste zelf voor hun kinderen kunnen zorgen, moeten er meer en betere faciliteiten komen zodat ouders gaan denken dat die beter zijn dan hun eigen zorg.
In Zweden zijn sommige ouders inmiddels zo onzeker over hun eigen vaardigheden dat ze amper meer zelf durven opvoeden. Marilse Eerkens schreef hier een artikel over getiteld: De keerzijde van het Zweedse kinderparadijs.
Lees het artikel nu zelf op de website van het SCP.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *