Kinderen 'werkende moeders' vaker ziek of gewond

Kinderen van 'werkende moeders' hebben 200% meer kans op een nacht in het ziekenhuis, asthma episodes, verwondingen en vergiftigingen.

Dat concludeert onderzoeker Sandler Morrill, die de resultaten van twintig jaar onderzoek van het National Health Interview Survey bestudeerde. Daarin werd ouders gevraagd naar de gezondheid van hun kinderen. De kinderen waren zeven t/m zeventien.

Eerder onderzoek klopt niet

Uit eerdere onderzoeken zou juist blijken dat kinderen van 'werkende moeders' gezónder zijn: door een hoger gezinsinkomen, stijgt de levensstandaard, en moeders' gevoel van eigenwaarde. Dit bevordert de gezondheid van hun kinderen. Maar Morril concludeert nu dat dit níét zo is.

Bij deze onderzoeken werden namelijk oorzaak en gevolg met elkaar verward. In het onderzoek waren Thuisblijfmoeders die thuis bleven omdát hun kind ziekelijk was.

Tweede keer negatief verband 'werkende moeder' gezondheid kind

Dit is de tweede keer, in relatief korte tijd, dat er een negatief verband wordt gevonden tussen 'werkende moeders' en de gezondheid van kinderen. Enkele weken geleden berichten onderzoekers dat 'werkende moeders' gepaard gaan met dikkere kinderen.

Mogelijke verklaring voor de resultaten

Sandler Morril zegt dat een mogelijke verklaring schuldgevoel is: 'werkende moeders' zoeken misschien sneller medische hulp voor relatief kleine, lichamelijke problemen. Morrill benadrukt dat de resultaten van het onderzoek niet mogen leiden tot een moreel oordeel over 'werkende moeders', maar dat we moeten erkennen dat keuzes die ouders maken een prijskaartje hebben.

Morril: 'Maternal employment imposes a burden on a mother's time and may result in the poorer supervision or care of her children. A child's health is at least partially a function of time-intensive activities such as healthy meal preparation and house cleaning.'

Gevolgen 'werkende vaders'

De gevolgen van 'werkende vaders' werden niet onderzocht, omdat het lastig was om vergelijkingen te maken op basis van het lage aantal huismannen.

Situatie Nederland

Het is de vraag of deze resultaten ook gelden voor Nederland. Aangezien hier het gros van de vrouwen parttime werkt, zijn zij aanzienlijk meer thuis dan hun Amerikaanse collega's, die deze keuze moeten ontberen.

Engelse samenvatting van het onderzoek

The effects of maternal employment on children's health are theoretically ambiguous and challenging to identify. There are trade-offs between income and time, and a mother's decision to work reflects, in part, her children's health and her underlying preferences.

I utilize exogenous variation in each child's youngest sibling's eligibility for kindergarten as an instrument. Using the restricted-access National Health Interview Survey (1985–2004), I identify the effects on overnight hospitalizations, asthma episodes, and injuries/poisonings for children ages 7–17.

Maternal employment increases the probability of each adverse health event by nearly 200 percent. These effects are robust and do not reflect a non-representative local effect.

Vergelijkbare berichten

9 reacties

 1. In de VS werken moeders veelal fulltime, en sommige mensen hebben twee of drie banen om financieel het hoofd boven wtare te kunnen houden. Nogal logisch dat die situatie verre van ideaal is, noch voor de kinderen, noch voor de ouders. Zoals Zena zegt, niet te vergelijken met onze situatie.

 2. zou het ook kunnen zijn dat werkende moeders/ twee verdieners vaker met hun zieke kind naar de hulpverleners gaan omdat ze voor hun werk en zichzelf bewijs nodig hebben dat het kind echt ziek is en dat ze daarom niet kunnen komen? Een thuisblijf ouder kan een griepje vaak wat makkelijker een paar dagen aanzien en het kind lekker laten uitzieken, dan iemand die elders ook belangrijke verplichtingen heeft.

 3. Ik kan toch nog enkele "redenen" bedenken voor die resultaten.
  - kinderen die naar de opvang gaan worden langer en vaker blootgesteld aan virussen en bacterieën die 'de ronde doen'.
  - veel thuisblijfmoeders dragen hygiëne hoog in het vaandel en waken dan ook over nette toiletten, propere bekers, regelmatig handen wassen,... terwijl dat in een opvang veel minder het geval is (kan zijn)
  - kinderen moeten vroeger opstaan om naar de opvang te gaan of langer blijven dan kinderen van thuisblijfmoeders zodat ze ook minder rust en ontspanning krijgen en dus vatbaarder zijn voor ziekte
  - in aanwezigheid van 30 kinderen (opvang, klas) samen is da kans op ongevallen veel groter dan als je slechts je eigen kinderen thuis hebt. Je kan ze nooit alle 30 tegelijk in de gaten houden en ongevallen voorkomen. Thuis loop ik regelmatig te zeggen: doe dat niet, kom daar af, rustig!
  - ook inderdaad het feit dat uithuis werkende moeders veel meer attesten nodig hebben om bij hun kinderen te mogen blijven als er eens iets is brengt inderdaad de resultaten nog wat omhoog.
  Wat ik wel jammer vind is dat het weer afgeschoven wordt op de uithuis werkende vrouw, terwijl de man van deze huishoudens evengoed buitenhuis werkt. Ook hij zou meer aanwezig kunnen worden voor de kinderen... Ook hier bleef alle verantwoordelijkheid voor mijn dochter en huishouden bij mij liggen als ik uithuis ging werken... Waarom? Het is als een gewoonte die maar moeilijk afgeleerd wordt met de generaties.

 4. Ik kan toch nog enkele "redenen" bedenken voor die resultaten.
  - kinderen die naar de opvang gaan worden langer en vaker blootgesteld aan virussen en bacterieën die 'de ronde doen'.
  - veel thuisblijfmoeders dragen hygiëne hoog in het vaandel en waken dan ook over nette toiletten, propere bekers, regelmatig handen wassen,... terwijl dat in een opvang veel minder het geval is (kan zijn)
  - kinderen moeten vroeger opstaan om naar de opvang te gaan of langer blijven dan kinderen van thuisblijfmoeders zodat ze ook minder rust en ontspanning krijgen en dus vatbaarder zijn voor ziekte
  - in aanwezigheid van 30 kinderen (opvang, klas) samen is da kans op ongevallen veel groter dan als je slechts je eigen kinderen thuis hebt. Je kan ze nooit alle 30 tegelijk in de gaten houden en ongevallen voorkomen. Thuis loop ik regelmatig te zeggen: doe dat niet, kom daar af, rustig!
  - ook inderdaad het feit dat uithuis werkende moeders veel meer attesten nodig hebben om bij hun kinderen te mogen blijven als er eens iets is brengt inderdaad de resultaten nog wat omhoog.
  Wat ik wel jammer vind is dat het weer afgeschoven wordt op de uithuis werkende vrouw, terwijl de man van deze huishoudens evengoed buitenhuis werkt. Ook hij zou meer aanwezig kunnen worden voor de kinderen... Ook hier bleef alle verantwoordelijkheid voor mijn dochter en huishouden bij mij liggen als ik uithuis ging werken... Waarom? Het is als een gewoonte die maar moeilijk afgeleerd wordt met de generaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *